Gmina Osięciny

Gmina zlokalizowana jest przy trakcie łączącym Brześć Kujawski i Radziejów – dwa ośrodki w obrębie Kujaw odgrywające istotną rolę już od wczesnego średniowiecza sprawia, że historia tych ziem zawsze pozostawała z nimi w bliskim związku. Istotną rolę odgrywała również bliska lokalizacja Włocławka, od XII w. Stolicy biskupstwa.

Charakterystyka Gminy

Obszar gminy Osięciny leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniej części powiatu radziejowskiego. W wewnętrznym podziale administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Osięciny jest jedną z 7 gmin powiatu radziejowskiego.

Wpisani w dzieje Osięcin i okolic

W czasie okupacji hitlerowskiej diecezja włocławska straciła 220 kapłanów tj. ponad 50% duchowieństwa. W tej liczbie znaleźli się dwaj kapłani z Osięcin: ks. proboszcz Wincenty Matuszewski i ks. prefekt Józef Kurzawa. Zamordowani zostali w bestialski sposób w nocy z 23 na 24 maja 1940 r.

KOMUNIKATY

więcej komunikatów »

1957-09-19

Maj 27, 2020

W dniu 19 września 1957 r.  Zespół Państwowych Gospodarstw Rolnych w Osięcinach reprezentowany przez   Dyrektora Zespołu Lucjana Będkowskiego,  Ekonomistę Stanisława Grzybka i  Kierownika Gospodarstwa Osięciny Piotra Kmiecia poprzez Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Radziejowie Zarząd Uwłaszczeń Rolnych reprezentowane przez Starszego Referenta ds. Uwłaszczeń Tadeusza Szczęsnego przekazał dla Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Osięcinach 7177 m. kw. nieużytków. Działkę tą przylegającą bezpośrednio do podwórza  Gminnej Spółdzielni, ograniczoną od strony północnej ul. Targową, od strony wschodniej budynkami gospodarczymi PGR, od strony południowej zabudowaniami PGR i ul. Włocławską a ze strony zachodniej  zabudowaniami GS Osięciny w imieniu Spółdzielni przyjął prezes zarządu Józef Albrecht i wiceprezes ds. handlu Jan Zalichta.  W akcie przekazania jest zaznaczone, że działka przeznaczona była  na zorganizowanie spędu żywca. 

 

 

Źródła:

xxx – Materiały archiwalne i bieżąca dokumentacja Spółdzielni „Jutrzenka”.

 

Jan Cybertowicz

Skip to content