Gmina Osięciny

Gmina zlokalizowana jest przy trakcie łączącym Brześć Kujawski i Radziejów – dwa ośrodki w obrębie Kujaw odgrywające istotną rolę już od wczesnego średniowiecza sprawia, że historia tych ziem zawsze pozostawała z nimi w bliskim związku. Istotną rolę odgrywała również bliska lokalizacja Włocławka, od XII w. Stolicy biskupstwa.

Charakterystyka Gminy

Obszar gminy Osięciny leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniej części powiatu radziejowskiego. W wewnętrznym podziale administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Osięciny jest jedną z 7 gmin powiatu radziejowskiego.

Wpisani w dzieje Osięcin i okolic

W czasie okupacji hitlerowskiej diecezja włocławska straciła 220 kapłanów tj. ponad 50% duchowieństwa. W tej liczbie znaleźli się dwaj kapłani z Osięcin: ks. proboszcz Wincenty Matuszewski i ks. prefekt Józef Kurzawa. Zamordowani zostali w bestialski sposób w nocy z 23 na 24 maja 1940 r.

KOMUNIKATY

Ważna Informacja !

W dniu 30 marca 2024r. (sobota) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Stacja PKP będzie nieczynny.

więcej komunikatów »

1958-03-25

Maj 27, 2020

W Ośrodku Zdrowia z roku na rok przybywało coraz więcej pacjentów, dlatego na sesji Gromadzkiej Rady Narodowej w Osięcinach w dniu 25 marca 1958 r. podjęto uchwałę w sprawie jego rozbudowy. Postanowiono z obydwu szczytów dobudować w kierunku ulicy po jednej sali. Z przeznaczonego do rozbiórki spichlerza w Żakowicach uzyskano taką samą dachówkę jaką pokryty był budynek Ośrodka Zdrowia i tym sposobem udało się zachować właściwy styl architektury. Rozbudowę Ośrodka Zdrowia wykonano w ramach czynu społecznego zakładów pracy działających na terenie gromady.

 


Źródło:

xxx – Notatki dotyczące gminy – gromady Osięciny w latach 1943-1973 sporządzone przez długoletniego Sekretarza Gminy Eugeniusza Kowalskiego., (odpisane 30 czerwca 1986 r., w posiadaniu autora).

xxx – R. W. Sikorski, Moje wspomnienia. Wydanie poszerzone i wzbogacone, Osięciny 2003, s. 131-132, (w posiadaniu autora).

 

Jan Cybertowicz

 

 


Opis fotografii:

Ośrodek Zdrowia w Osięcinach po dobudowaniu dwóch skrzydeł. Zdjęcie zrobione około 1968 r., pochodzi ze zbiorów autora.

Skip to content