Gmina Osięciny

Gmina zlokalizowana jest przy trakcie łączącym Brześć Kujawski i Radziejów – dwa ośrodki w obrębie Kujaw odgrywające istotną rolę już od wczesnego średniowiecza sprawia, że historia tych ziem zawsze pozostawała z nimi w bliskim związku. Istotną rolę odgrywała również bliska lokalizacja Włocławka, od XII w. Stolicy biskupstwa.

Charakterystyka Gminy

Obszar gminy Osięciny leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniej części powiatu radziejowskiego. W wewnętrznym podziale administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Osięciny jest jedną z 7 gmin powiatu radziejowskiego.

Wpisani w dzieje Osięcin i okolic

W czasie okupacji hitlerowskiej diecezja włocławska straciła 220 kapłanów tj. ponad 50% duchowieństwa. W tej liczbie znaleźli się dwaj kapłani z Osięcin: ks. proboszcz Wincenty Matuszewski i ks. prefekt Józef Kurzawa. Zamordowani zostali w bestialski sposób w nocy z 23 na 24 maja 1940 r.

KOMUNIKATY

Ważna Informacja !

W dniu 30 marca 2024r. (sobota) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Stacja PKP będzie nieczynny.

więcej komunikatów »

1961-07-22

Maj 27, 2020

W dniu 22 lipca 1961 r. zmarł nagle długoletni kierownik SOP w Osięcinach Włodzimierz Sikorowski.

Włodzimierz Aleksander Jan Sikorowski, syn Jana i Aleksandry z Cichoradzkich, urodził się 6 października 1907 roku w Dębicach pow. Włocławek. Z zawodu był rybakiem. Posiadał wykształcenie średnie. W okresie II wojny światowej był dowódcą w stopniu podporucznika oddziału Armii Krajowej, działającego na terenie Piotrkowa Kujawskiego. Po odezwie płk ”Radosława” nakazującej ujawnienie się oddziałów AK wydał swoim podwładnym rozkaz rozwiązania oddziału. Sam się nie ujawnił, wyjechał na Wybrzeże, gdzie podjął naukę i pracę. Tam ukończył m.in. Kurs Konserwowania Ryb. Wkrótce wrócił do Osięcin i 8 października 1945 r. podjął pracę w Cukrowni Dobre. Pracował bardzo krótko, bo w kilka dni później został aresztowany. Wyrokiem Wojskowego Sądu Okręgowego III w Poznaniu z dnia 18 lutego 1946 r. został uznany za winnego, że kierował związkiem mającym na celu obalenie demokratycznego ustroju Państwa Polskiego. Za czyn ten wymierzono mu karę 7 lat więzienia oraz karę utraty praw publicznych i obywatelskich praw honorowych. Postanowieniem Wojskowej Prokuratury Okręgowej w Poznaniu z dnia 11 marca 1947 r. karę więzienia złagodzono do 3 lat i 6 miesięcy na mocy amnestii (Ustawa z dn. 5.02.1947 r. o amnestii). W efekcie amnestii, ale także uporczywych starań żony Stanisławy Sikorowskiej, odbył karę od dnia 17 października 1945 r. do 16 kwietnia 1949 r. W dniu 1 czerwca 1949 r. Włodzimierz Sikorowski został zatrudniony na stanowisku kierownika w Banku Kredytowym Spółdzielnia Oszczędnościowo – Pożyczkowa w Osięcinach. Funkcję tą pełnił aż do śmierci, tj. do dnia 22 lipca 1961 r.

W dniu 27 czerwca 1995 r. Sąd Wojewódzki we Włocławku w II Wydziale Karnym unieważnił wyrok Wojskowego Sądu Okręgowego III w Poznaniu wydany w dniu 18 lutego 1946 r. na Włodzimierza Sikorowskiego na podstawie art. 1 ust 1 Ustawy z dn. 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz Niepodległego Bytu Państwa Polskiego.

 

Źródła:

xxx – Kronika Banku Ludowego SOP w Osięcinach z lat 1926-1968.

xxx – Materiały archiwalne Banku Spółdzielczego w Osięcinach.

xxx – Wspomnienia Danuty Wojtkowskiej o rodzicach Stanisławie i Włodzimierzu Sikorowskich spisane 30 sierpnia 1996 r., ( w posiadaniu autora).

xxx – Odpis postanowienia z dnia   27 czerwca 1995 r. Sądu Wojewódzkiego we Włocławku  II Wydział Karny. /IIKo 160/95 Oun”/.

xxx – Zamieszczone zdjęcie pochodzi z książki: Jan Cybertowicz, Cezary Maciejewski, Z kart historii Kujawsko – Dobrzyńskiego  Banku Spółdzielczego 1926 – 2005, Włocławek 2006.

 

Jan Cybertowicz

 

 

01. Włodzimierz Sikorowski

Skip to content