Gmina Osięciny

Gmina zlokalizowana jest przy trakcie łączącym Brześć Kujawski i Radziejów – dwa ośrodki w obrębie Kujaw odgrywające istotną rolę już od wczesnego średniowiecza sprawia, że historia tych ziem zawsze pozostawała z nimi w bliskim związku. Istotną rolę odgrywała również bliska lokalizacja Włocławka, od XII w. Stolicy biskupstwa.

Charakterystyka Gminy

Obszar gminy Osięciny leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniej części powiatu radziejowskiego. W wewnętrznym podziale administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Osięciny jest jedną z 7 gmin powiatu radziejowskiego.

Wpisani w dzieje Osięcin i okolic

W czasie okupacji hitlerowskiej diecezja włocławska straciła 220 kapłanów tj. ponad 50% duchowieństwa. W tej liczbie znaleźli się dwaj kapłani z Osięcin: ks. proboszcz Wincenty Matuszewski i ks. prefekt Józef Kurzawa. Zamordowani zostali w bestialski sposób w nocy z 23 na 24 maja 1940 r.

KOMUNIKATY

Ważna Informacja !

W dniu 30 marca 2024r. (sobota) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Stacja PKP będzie nieczynny.

więcej komunikatów »

1976-09-29

Maj 27, 2020

W 1975 r. Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Osięcinach przystąpiła do budowy pawilonu handlowego o powierzchni 527 m2  przy ul. I Armii W.P. z przeznaczeniem na sklep meblowy i sklep z artykułami do produkcji rolnej. Budowę prowadziła własna Ekipa Remontowo Budowlana. Gotowy pawilon handlowy do użytku oddano 29 września 1976 r.

 

Źródło:

xxx – Materiały archiwalne i bieżąca dokumentacja Spółdzielni „Jutrzenka”.

xxx – Zdjęcia ze zbiorów archiwalnych Jana Cybertowicza.

 

Jan Cybertowicz

 

Opis fotografii:

01.      Budynek pawilonu handlowego Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Osięcinach przy ul. I Armii W.P. oddany  do użytku w dniu 29 września 1976 r.


 

02.      Otwarcie pawilonu handlowego w dniu 29 września 1976 r. Sklep meblowy. Na zdjęciu od lewej: 1. Tadeusz Edward Wyrzykowski – Prezes Zarządu GS”SCH” w Osięcinach, 2.  Zygmunt Dankiewicz  – w tym czasie Przewodniczący Związku Zawodowego przy GS lub Sekretarz Podstawowej Organizacji Partyjnej PZPR przy GS, 3. Janina Jankowska – I Sekretarz Komitetu Gminnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Osięcinach, 4. Józef Zdzisław Banaszkiewicz – wiceprezes ds. handlu i gastronomii, 5. Maria Kalocińska – sprzedawca w sklepie meblowym, 6. Andrzej Kalociński – pracownik Gminnej Spółdzielni.


 

03.      Otwarcie pawilonu handlowego w dniu 29 września 1976 r. Sklep z art. do produkcji rolnej. Na zdjęciu od lewej: 1. Zygmunt Dankiewicz  – w tym czasie Przewodniczący Związku Zawodowego przy GS lub Sekretarz Podstawowej Organizacji Partyjnej PZPR przy GS, 2. Eugeniusz Kowalski – Sekretarz Urzędu Gminy w Osięcinach, 3. Jan Kotlerek – Przewodniczący Rady Nadzorczej GS”SCH” w Osięcinach.

Skip to content