Gmina Osięciny

Gmina zlokalizowana jest przy trakcie łączącym Brześć Kujawski i Radziejów – dwa ośrodki w obrębie Kujaw odgrywające istotną rolę już od wczesnego średniowiecza sprawia, że historia tych ziem zawsze pozostawała z nimi w bliskim związku. Istotną rolę odgrywała również bliska lokalizacja Włocławka, od XII w. Stolicy biskupstwa.

Charakterystyka Gminy

Obszar gminy Osięciny leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniej części powiatu radziejowskiego. W wewnętrznym podziale administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Osięciny jest jedną z 7 gmin powiatu radziejowskiego.

Wpisani w dzieje Osięcin i okolic

W czasie okupacji hitlerowskiej diecezja włocławska straciła 220 kapłanów tj. ponad 50% duchowieństwa. W tej liczbie znaleźli się dwaj kapłani z Osięcin: ks. proboszcz Wincenty Matuszewski i ks. prefekt Józef Kurzawa. Zamordowani zostali w bestialski sposób w nocy z 23 na 24 maja 1940 r.

KOMUNIKATY

więcej komunikatów »

1983-12-04

Maj 27, 2020

Od roku 1977 Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Osięcinach podjął starania o przydział nowego samochodu bojowego. W dniu 10 sierpnia 1982 r. jednostka otrzymała nową motopompę wraz z niezbędnym wyposażeniem. Dzień później postanowiono wystąpić o przydział nowego wozu bojowego. Przyznany w roku następnym samochód nie spełniał wymagań i naczelnik Józef Pawłowski z niego zrezygnował. Nadal starano się o przydział nowego wozu bojowego. Starania przyniosły rezultat. We wrześniu 1983 r. jednostce przyznano odpowiedni samochód pożarniczy. Ochotnicza Straż Pożarna w Osięcinach zaliczana była do jednostek typu “S2” w związku z tym mogły być na stanie 2 samochody. Nie trzeba było oddawać dotychczas używanego stara 25. Oficjalne, uroczyste przyjęcie nowego samochodu star 244 odbyło się na walnym zebraniu sprawozdawczym w dniu 4 grudnia 1983 r. Przekazania dokonał komendant wojewódzki straży pożarnych we Włocławku płk Sławomir Jędrzejewski.

 


Źródła:

xxx – Księgi protokołów OSP w Osięcinach, t. 2-12.

xxx – Kronika Ochotniczej Straży Pożarnej w Osięcinach, t. 1-4.

xxx – Dokumentacja archiwalna i bieżąca Ochotniczej Straży Pożarnej w Osięcinach.

 

Jan Cybertowicz

Skip to content