Gmina Osięciny

Gmina zlokalizowana jest przy trakcie łączącym Brześć Kujawski i Radziejów – dwa ośrodki w obrębie Kujaw odgrywające istotną rolę już od wczesnego średniowiecza sprawia, że historia tych ziem zawsze pozostawała z nimi w bliskim związku. Istotną rolę odgrywała również bliska lokalizacja Włocławka, od XII w. Stolicy biskupstwa.

Charakterystyka Gminy

Obszar gminy Osięciny leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniej części powiatu radziejowskiego. W wewnętrznym podziale administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Osięciny jest jedną z 7 gmin powiatu radziejowskiego.

Wpisani w dzieje Osięcin i okolic

W czasie okupacji hitlerowskiej diecezja włocławska straciła 220 kapłanów tj. ponad 50% duchowieństwa. W tej liczbie znaleźli się dwaj kapłani z Osięcin: ks. proboszcz Wincenty Matuszewski i ks. prefekt Józef Kurzawa. Zamordowani zostali w bestialski sposób w nocy z 23 na 24 maja 1940 r.

KOMUNIKATY

Ważna Informacja !

W dniu 30 marca 2024r. (sobota) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Stacja PKP będzie nieczynny.

więcej komunikatów »

1984-07-04

Maj 27, 2020

Orkiestra dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Osięcinach została powołana na posiedzeniu Zarządu w dniu 3 marca 1923 r. i działała do II wojny światowej. Po wyzwoleniu w dniu 19 sierpnia 1949 r. Zarząd OSP podjął decyzję o ponownym zorganizowaniu i szkoleniu orkiestry. Funkcję kapelmistrza powierzono Stefanowi Kwiatkowskiemu. Po pewnym czasie z powodu odejścia kolejnego kapelmistrza orkiestra przestała działać Ponownie reaktywowana została 4 lipca 1984 r. dzięki Józefowi Zielińskiemu, który został jej kapelmistrzem. Józef Zieliński orkiestrę prowadził do swojej śmierci w 2008 r. Obecnie kapelmistrzem jest jego syn – dyr. GOK-u w Osięcinach Piotr Zieliński. Orkiestra przez długi czas swoją działalność opierała w głównej mierze na muzykach grających na weselach i innych imprezach. Obecnie dzięki szczególnemu zaangażowaniu dyr. GOK-u Piotra Zielińskiego i Prezesa Zarządu Gminnego ZOSP RP w Osięcinach Zenona Paliwody od kilku lat szkoleni są w GOK-u przez Zdzisława Wiśniewskiego młodzi muzycy i oni stanowią trzon orkiestry. Działalność orkiestry jak również szkolenie młodych muzyków finansowana jest z budżetu samorządu gminy w ramach kwoty przyznanej na działalność straży pożarnych. Kwotę na prowadzenie orkiestry wydziela Zarząd Gminny ZOSP w uzgodnieniu z jednostkami OSP, które bardzo identyfikują się z działalnością orkiestry. Dużą pomocą w działalności orkiestry było nieodpłatne przekazanie około 1995 r. przez Ośrodek Hodowli Zarodowej w Osięcinach instrumentów muzycznych po rozwiązanej orkiestrze zakładowej. Orkiestra OSP bierze z powodzeniem udział w różnych przeglądach jak również zabezpiecza muzycznie wszystkie uroczystości kościelne i państwowe na terenie gminy a także poza jej granicami. Od maja 2008 r. występy orkiestry uatrakcyjnia działająca w ramach działalności GOK-u grupa marżoletek prowadzona przez Jerzego Ferchofa.

 


Źródła:

xxx – Księgi protokołów OSP w Osięcinach, t. 2-12.

xxx – Kronika Ochotniczej Straży Pożarnej w Osięcinach, t. 1-4.

xxx – Dokumentacja archiwalna i bieżąca Ochotniczej Straży Pożarnej w Osięcinach.

xxx – Informacja dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Osięcinach Piotra Zielińskiego.

 

Jan Cybertowicz

 

Opis fotografii:
1. Orkiestra Ochotniczej Straży Pożarnej w Osięcinach pod kierownictwem Józefa Zielińskiego. Zdjęcie zrobione w Boże Ciało 2 czerwca 1988 r. po procesji przed ołtarzem przy Remizie Strażackiej. (Zdjęcie ze zbiorów Jana Cybertowicza.)


Skip to content