Gmina Osięciny

Gmina zlokalizowana jest przy trakcie łączącym Brześć Kujawski i Radziejów – dwa ośrodki w obrębie Kujaw odgrywające istotną rolę już od wczesnego średniowiecza sprawia, że historia tych ziem zawsze pozostawała z nimi w bliskim związku. Istotną rolę odgrywała również bliska lokalizacja Włocławka, od XII w. Stolicy biskupstwa.

Charakterystyka Gminy

Obszar gminy Osięciny leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniej części powiatu radziejowskiego. W wewnętrznym podziale administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Osięciny jest jedną z 7 gmin powiatu radziejowskiego.

Wpisani w dzieje Osięcin i okolic

W czasie okupacji hitlerowskiej diecezja włocławska straciła 220 kapłanów tj. ponad 50% duchowieństwa. W tej liczbie znaleźli się dwaj kapłani z Osięcin: ks. proboszcz Wincenty Matuszewski i ks. prefekt Józef Kurzawa. Zamordowani zostali w bestialski sposób w nocy z 23 na 24 maja 1940 r.

KOMUNIKATY

Ważna Informacja !

W dniu 30 marca 2024r. (sobota) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Stacja PKP będzie nieczynny.

więcej komunikatów »

1988-05-13

Maj 27, 2020

Dnia 13 maja 1988 r. zmarł długoletni, zasłużony pracownik, od 1968 r. kierownik a potem dyrektor Banku Spółdzielczego w Osięcinach Michał Maciejewski.

Michał Maciejewski, syn Józefa i Janiny z Jaworskich, urodził się 23 października 1926 r. w Osięcinach. W okresie od 10 czerwca 1950 r. do 31 sierpnia 1950 r. pracował w Budowlanym Przedsiębiorstwie Powiatowym jako pisarz budowlany na budowie PGR w Osięcinach, skąd zwolnił się na własne żądanie i od dnia 1 września 1950 r. rozpoczął pracę w SOP w Osięcinach jako likwidator. W dniu 18 października 1951 r. przeniesiony został na stanowisko starszego księgowego a 1 lipca 1954 r. na głównego księgowego. W dniu 28 listopada 1968 r. objął stanowisko kierownika SOP, a z dniem 25 października 1975 r. został powołany przez Dyrektora Oddziału Wojewódzkiego BGŻ we Włocławku na stanowisko dyrektora Banku Spółdzielczego w Osięcinach, które piastował aż do śmierci. Michał Maciejewski w ciągu prawie 38-letniego okresu pracy w Banku Spółdzielczym w Osięcinach ciągle uzupełniał swoje kwalifikacje.

Za swoją pracę otrzymał wiele dyplomów i podziękowań oraz specjalnych nagród pieniężnych z instytucji nadrzędnych. Otrzymał również wiele odznak, medali i wyróżnień.

Michał Maciejewski brał także czynny udział w życiu Osięcin. Od 1945 r. był czynnym członkiem, później członkiem zarządu oraz skarbnikiem OSP w Osięcinach. Przez wiele kadencji, poczynając od 1958 r., pełnił funkcje radnego GRN w Osięcinach i jednocześnie funkcję przewodniczącego Komisji Dróg i Mienia Gromadzkiego.


Źródła:

xxx – Materiały archiwalne Banku Spółdzielczego w Osięcinach.

 

xxx – Dokumentacja archiwalna i bieżąca Ochotniczej Straży Pożarnej w Osięcinach.

 

xxx – Kronika Gminy Osięciny od 1824 r. do końca 1969 r., t. 1 i od roku 1970 do końca 1972 r., t. 2, (w posiadaniu autora).

 

xxx – Zamieszczone zdjęcie pochodzi z książki: Jan Cybertowicz, Cezary Maciejewski, Z kart historii Kujawsko – Dobrzyńskiego Banku Spółdzielczego 1926 – 2005, Włocławek 2006.

 

Jan Cybertowicz

 


Opis fotografii:

01. Michał Maciejewski.

Skip to content