Gmina Osięciny

Gmina zlokalizowana jest przy trakcie łączącym Brześć Kujawski i Radziejów – dwa ośrodki w obrębie Kujaw odgrywające istotną rolę już od wczesnego średniowiecza sprawia, że historia tych ziem zawsze pozostawała z nimi w bliskim związku. Istotną rolę odgrywała również bliska lokalizacja Włocławka, od XII w. Stolicy biskupstwa.

Charakterystyka Gminy

Obszar gminy Osięciny leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniej części powiatu radziejowskiego. W wewnętrznym podziale administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Osięciny jest jedną z 7 gmin powiatu radziejowskiego.

Wpisani w dzieje Osięcin i okolic

W czasie okupacji hitlerowskiej diecezja włocławska straciła 220 kapłanów tj. ponad 50% duchowieństwa. W tej liczbie znaleźli się dwaj kapłani z Osięcin: ks. proboszcz Wincenty Matuszewski i ks. prefekt Józef Kurzawa. Zamordowani zostali w bestialski sposób w nocy z 23 na 24 maja 1940 r.

KOMUNIKATY

Ważna Informacja !

W dniu 30 marca 2024r. (sobota) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Stacja PKP będzie nieczynny.

więcej komunikatów »

1995-07-08

Maj 27, 2020

W ramach obchodów 700 – lecia Osięcin w dniu 8 lipca 1995 r. odbyły się w Gminnym Ośrodku Kultury w Osięcinach pierwsze i jak do tej pory jedyne Wybory Miss Gminy Osięciny. W wyborach Miss Gminy Osięciny udział wzięły: 1. Luiza Augustyniak, 2. Agnieszka Ciesielska, 3. Joanna Dąbek, 4. Agnieszka Guzowska, 5. Małgorzata Kokowicz, 6. Joanna Kozłowska, 7. Monika Kryger, 8. Barbara Marcinkowska, 9. Małgorzata Mazur, 10. Wioletta Mazur, 11. Ewa Pakulska, 12. Magdalena Rolewska, 13. Mariola Siudzińska. Jury pod przewodnictwem Jana Cybertowicza dokonało wyboru: Miss Gminy Osięciny A.D. 1995 została Panna Monika Kryger, I V-ce Miss Gminy Osięciny została Panna Ewa Pakulska i II V-ce Miss Gminy Osięciny została Panna Barbara Marcinkowska. Wszystkimi sprawami organizacyjnymi i przygotowaniem I Wyborów Miss Gminy Osięciny zajmował się Jan Nocoń.

 

Źródło:

xxx – Jan Cybertowicz, 700 lat Osięcin, Zeszyty Historyczno – Literackie, z. 5, Osięciny 1995.  – ( informacja i zdjęcia)

 

Jan Cybertowicz

 


Opis fotografii:

01.  I Wybory Miss Gminy Osięciny w dniu 8 lipca 1995 r. Na zdjęciu część kandydatek biorących udział w wyborach Miss. Od lewej: 1. Ewa Pakulska, 2. Monika Kryger, 3. Luiza Augustyniak, 4. Małgorzata Kokowicz, 5. Agnieszka Ciesielska, 6. Wioletta Mazur, 7. Joanna Dąbek. (foto. Maciej Maciejewski).


 

02.   I Wybory Miss Gminy Osięciny w dniu 8 lipca 1995 r. Na zdjęciu część kandydatek biorących udział w wyborach Miss.  Od lewej: 1. Barbara Marcinkowska, 2. Magdalena Rolewska, 3. Mariola Siudzińska, 4. Joanna Kozłowska, 5. Małgorzata Mazur, 6.  Ewa Pakulska. (foto. Maciej Maciejewski).


 

03.  I Wybory Miss Gminy Osięciny w dniu 8 lipca 1995 r. Na tronie siedzi Miss Gminy Osięciny A.D. 1995 Panna Monika Kryger. Stoją od lewej: 1. II V-ce Miss Gminy Osięciny Panna Barbara Marcinkowska, 2 i 3. Prowadzący Wybory – Anna Muszyńska i Sławomir Staniszewski, 4. I V-ce Miss Gminy Osięciny Panna Ewa Pakulska. (foto. Maciej Maciejewski).


 

04.  I Wybory Miss Gminy Osięciny w dniu 8 lipca 1995 r. Na tronie siedzi Miss Gminy Osięciny A.D. 1995 Panna Monika Kryger. Obok stoi Jan Nocoń, który w zorganizowanie Wyborów Miss Gminy Osięciny włożył dużo serca i jeszcze więcej czasu. (foto. Maciej Maciejewski).

Skip to content