Gmina Osięciny

Gmina zlokalizowana jest przy trakcie łączącym Brześć Kujawski i Radziejów – dwa ośrodki w obrębie Kujaw odgrywające istotną rolę już od wczesnego średniowiecza sprawia, że historia tych ziem zawsze pozostawała z nimi w bliskim związku. Istotną rolę odgrywała również bliska lokalizacja Włocławka, od XII w. Stolicy biskupstwa.

Charakterystyka Gminy

Obszar gminy Osięciny leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniej części powiatu radziejowskiego. W wewnętrznym podziale administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Osięciny jest jedną z 7 gmin powiatu radziejowskiego.

Wpisani w dzieje Osięcin i okolic

W czasie okupacji hitlerowskiej diecezja włocławska straciła 220 kapłanów tj. ponad 50% duchowieństwa. W tej liczbie znaleźli się dwaj kapłani z Osięcin: ks. proboszcz Wincenty Matuszewski i ks. prefekt Józef Kurzawa. Zamordowani zostali w bestialski sposób w nocy z 23 na 24 maja 1940 r.

KOMUNIKATY

więcej komunikatów »

1999-03-10

Maj 27, 2020

Zgodnie z założeniami reformy systemu edukacyjnego z dniem 1 września 1999 r. Uchwałą nr V/33/1999 r. Rady Gminy w Osięcinach z dnia 10 marca 1999 r. powołane zostało Publiczne Gimnazjum w Osięcinach. Obwód szkoły obejmuje całą Gminę Osięciny. Stanowisko dyrektora gimnazjum Zarząd Gminy w Osięcinach powierzył Wiesławie Klajn. Siedzibą gimnazjum stała się wydzielona część w Szkole Podstawowej w Osięcinach zaadaptowana na potrzeby nowej szkoły. W pierwszym roku w szkole było 148 uczniów, których nauczało 9 nauczycieli.

 

Źródła:

xxx – Informacja Wiesławy Klajn dyrektora Publicznego Gimnazjum w Osięcinach spisana w dniu 31 grudnia 2005 r., (w posiadaniu autora).

xxx – Informacja o oświacie w Gminie Osięciny od 1985 r. sporządzona przez Danielę Sikorską. Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Osięcinach.

Jan Cybertowicz

 

Skip to content