Gmina Osięciny

Gmina zlokalizowana jest przy trakcie łączącym Brześć Kujawski i Radziejów – dwa ośrodki w obrębie Kujaw odgrywające istotną rolę już od wczesnego średniowiecza sprawia, że historia tych ziem zawsze pozostawała z nimi w bliskim związku. Istotną rolę odgrywała również bliska lokalizacja Włocławka, od XII w. Stolicy biskupstwa.

Charakterystyka Gminy

Obszar gminy Osięciny leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniej części powiatu radziejowskiego. W wewnętrznym podziale administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Osięciny jest jedną z 7 gmin powiatu radziejowskiego.

Wpisani w dzieje Osięcin i okolic

W czasie okupacji hitlerowskiej diecezja włocławska straciła 220 kapłanów tj. ponad 50% duchowieństwa. W tej liczbie znaleźli się dwaj kapłani z Osięcin: ks. proboszcz Wincenty Matuszewski i ks. prefekt Józef Kurzawa. Zamordowani zostali w bestialski sposób w nocy z 23 na 24 maja 1940 r.

KOMUNIKATY

więcej komunikatów »

1999-06-13

Maj 27, 2020

W dniu 13 czerwca 1999 r. Ojciec Święty Jan Paweł II wyniósł do chwały ołtarzy 108 męczenników z okresu II wojny światowej, wśród których znajdują się Męczennicy z Osięcin ks. proboszcz Wincenty Matuszewski i ks. prefekt Józef Kurzawa.

 


Źródło:

xxx – J. Cybertowicz, 60 Rocznica Męczeńskiej śmierci ks. Wincentego Matuszewskiego i ks. Józefa Kurzawy. “Dobra Nowina”, (wydanie specjalne), Miesięcznik Parafii p.w. Opieki Matki Bożej w Osięcinach, Nr 7(8), Maj 2000.

 


Jan Cybertowicz

Skip to content