Gmina Osięciny

Gmina zlokalizowana jest przy trakcie łączącym Brześć Kujawski i Radziejów – dwa ośrodki w obrębie Kujaw odgrywające istotną rolę już od wczesnego średniowiecza sprawia, że historia tych ziem zawsze pozostawała z nimi w bliskim związku. Istotną rolę odgrywała również bliska lokalizacja Włocławka, od XII w. Stolicy biskupstwa.

Charakterystyka Gminy

Obszar gminy Osięciny leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniej części powiatu radziejowskiego. W wewnętrznym podziale administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Osięciny jest jedną z 7 gmin powiatu radziejowskiego.

Wpisani w dzieje Osięcin i okolic

W czasie okupacji hitlerowskiej diecezja włocławska straciła 220 kapłanów tj. ponad 50% duchowieństwa. W tej liczbie znaleźli się dwaj kapłani z Osięcin: ks. proboszcz Wincenty Matuszewski i ks. prefekt Józef Kurzawa. Zamordowani zostali w bestialski sposób w nocy z 23 na 24 maja 1940 r.

KOMUNIKATY

więcej komunikatów »

1999-07-14

Maj 27, 2020

Rok 1995 dla Banku Spółdzielczego w Osięcinach był bardzo znamienny, rozpoczął się bowiem proces łączenia banków. W dniu 11 grudnia 1998 r. na Nadzwyczajnym Zebraniu Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Osięcinach ustalono, że połączone Banki będą działać pod nazwą Kujawsko – Dobrzyński Bank Spółdzielczy. W rejestrze sądowym KDBS jest kontynuacją Banku Spółdzielczego w Osięcinach. Siedziba Banku – Centrala została przeniesiona z Osięcin do Włocławka.

Uchwała Rady Nadzorczej KDBS z dnia 14 lipca 1999 r. z ważnością od 1 września 1999 r., zwolniła prezesa zarządu KDBS Cezarego Maciejewskiego z pełnienia funkcji dyrektora Oddziału w Osięcinach i ustaliła miejsce jego pracy w przygotowanych już pomieszczeniach w Centrali we Włocławku. Od tego też czasu funkcję dyrektora Oddziału w Osięcinach pełniła Barbara Pietrzak-Warkocka. W wyniku tych wszystkich przeobrażeń w 2001 r. KDBS zrzeszony był z Bankiem Regionalnym – Gospodarczym Bankiem Wielkopolski SA w Poznaniu. Siedzibą Banku był Włocławek.

W 2001 roku w strukturze organizacyjnej KDBS były wyodrębnione:  1. Centrala KDBS z siedzibą we Włocławku,  2. Oddziały KDBS w: Brześciu Kujawskim, Dobrzyniu nad Wisłą, Lubaniu, Osięcinach, Topólce, Wielgiem i we Włocławku,  3. Punkty Kasowe w: Michelinie, Radziejowie, Tłuchowie.
Źródło:

xxx – Materiały archiwalne i bieżące Banku Spółdzielczego w Osięcinach.

xxx – Zamieszczone zdjęcia pochodzą z książki: Jan Cybertowicz, Cezary Maciejewski, Z kart historii Kujawsko – Dobrzyńskiego Banku Spółdzielczego 1926 – 2005, Włocławek 2006.

 

Jan Cybertowicz

 

1. Cezary Maciejewski.2. Barbara Pietrzak – Warkocka.


Skip to content