Gmina Osięciny

Gmina zlokalizowana jest przy trakcie łączącym Brześć Kujawski i Radziejów – dwa ośrodki w obrębie Kujaw odgrywające istotną rolę już od wczesnego średniowiecza sprawia, że historia tych ziem zawsze pozostawała z nimi w bliskim związku. Istotną rolę odgrywała również bliska lokalizacja Włocławka, od XII w. Stolicy biskupstwa.

Charakterystyka Gminy

Obszar gminy Osięciny leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniej części powiatu radziejowskiego. W wewnętrznym podziale administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Osięciny jest jedną z 7 gmin powiatu radziejowskiego.

Wpisani w dzieje Osięcin i okolic

W czasie okupacji hitlerowskiej diecezja włocławska straciła 220 kapłanów tj. ponad 50% duchowieństwa. W tej liczbie znaleźli się dwaj kapłani z Osięcin: ks. proboszcz Wincenty Matuszewski i ks. prefekt Józef Kurzawa. Zamordowani zostali w bestialski sposób w nocy z 23 na 24 maja 1940 r.

KOMUNIKATY

Ważna Informacja !

W dniu 30 marca 2024r. (sobota) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Stacja PKP będzie nieczynny.

więcej komunikatów »

2001-05-17

Maj 27, 2020

Na Sprawozdawczo Wyborczym Zjeździe Gminnym Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Osięcinach, który odbył się 17 maja 2001 r. w remizie OSP Pilichowo, został wybrany nowy zarząd w składzie: Zenon Paliwoda – prezes, Janusz Zaremba – wiceprezes, Michał Szymborski – wiceprezes, Jan Cybertowicz – sekretarz, Romuald Trzeciak – skarbnik, Stanisław Ignaczak – komendant gminny, Janusz Matusiak – członek prezydium, oraz członkowie zarządu: Marek Gadaliński, Jerzy Izydorski, Marek Kosuda, Mieczysław Koziński, Zbigniew Krygier, Jerzy Kuligowski, Adam Łyczak, Jarosław Pakulski, Karol Pawlak, Włodzimierz Wesołowski, Jan Wojciechowski i Józef Zieliński.

Wybrana została również Komisja Rewizyjna w składzie: Paczkowski Franciszek – Przewodniczący Komisji, Lewandowski Sławomir – Wiceprzewodniczący, Koziński Mieczysław, Pawłowski Maciej i Pakulski Jarosław –członkowie komisji.

Ponadto na Zjeździe tym Jan Wojciechowski i Zenon Paliwoda zostali wybrani na Delegatów na Zjazd Powiatowy do pełnienia funkcji w Zarządzie Powiatowym. Na Zjeździe Powiatowym Zenon Paliwoda wszedł w skład Zarządu Powiatowego jako skarbnik, a Jan Wojciechowski jako członek Zarządu. Ponadto Zenon Paliwoda został wybrany w skład Delegatów na Zjazd Wojewódzki.

 Źródła:

xxx – Dokumentacja bieżąca Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Osięcinach.

 Jan Cybertowicz

Skip to content