Gmina Osięciny

Gmina zlokalizowana jest przy trakcie łączącym Brześć Kujawski i Radziejów – dwa ośrodki w obrębie Kujaw odgrywające istotną rolę już od wczesnego średniowiecza sprawia, że historia tych ziem zawsze pozostawała z nimi w bliskim związku. Istotną rolę odgrywała również bliska lokalizacja Włocławka, od XII w. Stolicy biskupstwa.

Charakterystyka Gminy

Obszar gminy Osięciny leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniej części powiatu radziejowskiego. W wewnętrznym podziale administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Osięciny jest jedną z 7 gmin powiatu radziejowskiego.

Wpisani w dzieje Osięcin i okolic

W czasie okupacji hitlerowskiej diecezja włocławska straciła 220 kapłanów tj. ponad 50% duchowieństwa. W tej liczbie znaleźli się dwaj kapłani z Osięcin: ks. proboszcz Wincenty Matuszewski i ks. prefekt Józef Kurzawa. Zamordowani zostali w bestialski sposób w nocy z 23 na 24 maja 1940 r.

KOMUNIKATY

Ważna Informacja !

W dniu 30 marca 2024r. (sobota) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Stacja PKP będzie nieczynny.

więcej komunikatów »

2001-05-29

Maj 27, 2020

Publiczne Gimnazjum działające od dnia powstania w wydzielonej części w Szkole Podstawowej w Osięcinach dysponowało niezbędnymi pomieszczeniami do realizacji właściwego kształcenia, ale zwiększająca się liczba uczniów powodowała coraz mniej komfortowe warunki nauki. Rada Gminy szczególnie wyczulona na sprawy oświaty podjęła starania o budowę nowego budynku gimnazjum. Starania te zostały uwieńczone sukcesem i w dniu 29 maja 2001 r. został wmurowany akt erekcyjny w fundament nowego gimnazjum.

 


Źródło:

xxx – Bieżąca dokumentacja Urzędu Gminy Osięciny.

xxx – Dokumentacja z otwarcia szkoły w dniu 18.06.2002 r. (kserokopie w posiadaniu autora).

xxx – Informacja Wiesławy Klajn dyrektora Publicznego Gimnazjum w Osięcinach spisana dniu 31 grudnia 2005 r., (w posiadaniu autora).

xxx – Informacja o oświacie w Gminie Osięciny od 1985 r. sporządzona przez Danielę Sikorską. Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Osięcinach.

 Jan Cybertowicz

Skip to content