Gmina Osięciny

Gmina zlokalizowana jest przy trakcie łączącym Brześć Kujawski i Radziejów – dwa ośrodki w obrębie Kujaw odgrywające istotną rolę już od wczesnego średniowiecza sprawia, że historia tych ziem zawsze pozostawała z nimi w bliskim związku. Istotną rolę odgrywała również bliska lokalizacja Włocławka, od XII w. Stolicy biskupstwa.

Charakterystyka Gminy

Obszar gminy Osięciny leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniej części powiatu radziejowskiego. W wewnętrznym podziale administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Osięciny jest jedną z 7 gmin powiatu radziejowskiego.

Wpisani w dzieje Osięcin i okolic

W czasie okupacji hitlerowskiej diecezja włocławska straciła 220 kapłanów tj. ponad 50% duchowieństwa. W tej liczbie znaleźli się dwaj kapłani z Osięcin: ks. proboszcz Wincenty Matuszewski i ks. prefekt Józef Kurzawa. Zamordowani zostali w bestialski sposób w nocy z 23 na 24 maja 1940 r.

KOMUNIKATY

Ważna Informacja !

W dniu 30 marca 2024r. (sobota) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Stacja PKP będzie nieczynny.

więcej komunikatów »

2003-05-02

Maj 27, 2020

Bardzo ważnym wydarzeniem w dziejach Osięcin była wizyta Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego w Publicznym Gimnazjum w Osięcinach w dniu 2 maja 2003 r. Szczególnie przyjemne było to, że Prezydent wyraził uznanie Samorządowi Gminy za wybudowanie budynku gimnazjum wyróżniającego się pod względem architektury i funkcjonalności w Polsce, którego nie powstydziłby się żaden kraj europejski.


Źródła:

xxx – Bieżąca dokumentacja Urzędu Gminy Osięciny.

xxx – Informacja Wiesławy Klajn dyrektora Publicznego Gimnazjum w Osięcinach spisana w dniu 31 grudnia 2005 r., (w posiadaniu autora).

xxx – Zdjęcia ze zbiorów autora.

 

Jan Cybertowicz

 
Opis fotografii:

1. Powitanie Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego przed Publicznym Gimnazjum w Osięcinach w dniu 2 maja 2003 r. Przed Prezydentem odwrócony bokiem Wójt Gminy Osięciny Jerzy Izydorski, za nim Przewodniczący Rady Gminy Janusz Zaremba a obok Starosta Powiatu Radziejowskiego Lucjan Walczak. W drzwiach Gimnazjum stoją Radni Gminy Osięciny: od lewej 1. Jan Cybertowicz, 2. Roman Chenc, 3. Mieczysław Koziński – w mundurze strażackim. Foto Antoni Trzeciak.2. Wizyta Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego w Publicznym Gimnazjum w Osięcinach w dniu 2 maja 2003 r. Prezydent Aleksander Kwaśniewski wita się z Elwirą Kłosowską – dyrektorem Szkoły Podstawowej w Kościelnej Wsi. Foto Antoni Trzeciak.


Skip to content