Gmina Osięciny

Gmina zlokalizowana jest przy trakcie łączącym Brześć Kujawski i Radziejów – dwa ośrodki w obrębie Kujaw odgrywające istotną rolę już od wczesnego średniowiecza sprawia, że historia tych ziem zawsze pozostawała z nimi w bliskim związku. Istotną rolę odgrywała również bliska lokalizacja Włocławka, od XII w. Stolicy biskupstwa.

Charakterystyka Gminy

Obszar gminy Osięciny leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniej części powiatu radziejowskiego. W wewnętrznym podziale administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Osięciny jest jedną z 7 gmin powiatu radziejowskiego.

Wpisani w dzieje Osięcin i okolic

W czasie okupacji hitlerowskiej diecezja włocławska straciła 220 kapłanów tj. ponad 50% duchowieństwa. W tej liczbie znaleźli się dwaj kapłani z Osięcin: ks. proboszcz Wincenty Matuszewski i ks. prefekt Józef Kurzawa. Zamordowani zostali w bestialski sposób w nocy z 23 na 24 maja 1940 r.

KOMUNIKATY

więcej komunikatów »

2003-09-17

Maj 27, 2020

W dniu 17 września 2003 r. została zawarta „Umowa Hostingowa” pomiędzy firmą „Quatro”, Włocławek, ul Rzemieślnicza 1 a Urzędem Gminy w Osięcinach, ul. I Armii Wojska Polskiego 14, która jest podstawą prowadzenia strony internetowej www.osieciny.pl . Na stronie tej zamieszczane są wszystkie informacje dotyczące Urzędu Gminy w Osięcinach, bardzo istotne dla mieszkańców gminy i nie tylko. Również dzięki tej umowie możliwe jest prezentowanie historii Osięcin i gminy Osięciny. 

 

Źródło:

xxx – Informacja pracownika Urzędu Gminy – administratora strony internetowej – Romualda Trzeciaka.

 

Jan Cybertowicz

 

 

Po kilku latach „Quatro” przekształciło się w Włocławski Portal Internetowy www.q4.pl.

Dobra współpraca zaowocowała podpisaniem we wrześniu 2006 roku Aktu Partnerstwa pomiędzy Włocławskim Portalem Internetowym www.q4.pl a Gminą Osięciny.

 

Romuald Trzeciak

Skip to content