Gmina Osięciny

Gmina zlokalizowana jest przy trakcie łączącym Brześć Kujawski i Radziejów – dwa ośrodki w obrębie Kujaw odgrywające istotną rolę już od wczesnego średniowiecza sprawia, że historia tych ziem zawsze pozostawała z nimi w bliskim związku. Istotną rolę odgrywała również bliska lokalizacja Włocławka, od XII w. Stolicy biskupstwa.

Charakterystyka Gminy

Obszar gminy Osięciny leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniej części powiatu radziejowskiego. W wewnętrznym podziale administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Osięciny jest jedną z 7 gmin powiatu radziejowskiego.

Wpisani w dzieje Osięcin i okolic

W czasie okupacji hitlerowskiej diecezja włocławska straciła 220 kapłanów tj. ponad 50% duchowieństwa. W tej liczbie znaleźli się dwaj kapłani z Osięcin: ks. proboszcz Wincenty Matuszewski i ks. prefekt Józef Kurzawa. Zamordowani zostali w bestialski sposób w nocy z 23 na 24 maja 1940 r.

KOMUNIKATY

Ważna Informacja !

W dniu 30 marca 2024r. (sobota) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Stacja PKP będzie nieczynny.

więcej komunikatów »

2007-09-18

Maj 27, 2020

W dniu 18 września 2007 r. komisja w składzie:

1. Jerzy Izydorski       – wójt Gminy Osięciny,

2. Ryszard Błaszczyk  – Przewodniczący Rady Gminy,

3. Anna Stelęgowska   – Pracownik Urzędu Gminy.

4. Janusz Cieślewicz   – Inspektor Nadzoru,

z przedstawicielami wykonawcy dokonała odbioru przebudowanych dróg w Gminie Osięciny:

–  Pułkownikowo  – Bełszewa    dł. 0,600 km.,

–  Bodzanowo       – Bilno          dł. 0,440 km.,

–  Osięciny, ul. Sienkiewicza     dł. 0,214 km.

Drogi zostały utrwalone   podwójnym powierzchniowym spryskiem nawierzchni drogowej emulsją asfaltową  niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi.

Wykonawca: Konsorcjum: P.P.H.U. „MEL – BUD” Sp. z o.o., Marcinkowo, 88 – 110 Inowrocław oraz Zakład Usług Drogowych – Marek Smorczyński, Olsza 3, 88 – 300 Mogilno.

Komisja stwierdziła, że roboty na podstawie umowy z dnia 2 sierpnia 2007 r. ( Nr 341/08/2007) zostały wykonane dobrze.

 

Źródło:

xxx – Informacja Anny Ochocińskiej z  Urzędu Gminy w Osięcinach z dnia 9 marca 2009 r. (w posiadaniu autora).

xxx – Zamieszczone zdjęcia pochodzą  ze strony internetowej www.osieciny.pl

 

Jan Cybertowicz

 

Opis fotografii:

01., 02. i 03. Zdjęcia z odbioru dróg.


 


 

Skip to content