Gmina Osięciny

Gmina zlokalizowana jest przy trakcie łączącym Brześć Kujawski i Radziejów – dwa ośrodki w obrębie Kujaw odgrywające istotną rolę już od wczesnego średniowiecza sprawia, że historia tych ziem zawsze pozostawała z nimi w bliskim związku. Istotną rolę odgrywała również bliska lokalizacja Włocławka, od XII w. Stolicy biskupstwa.

Charakterystyka Gminy

Obszar gminy Osięciny leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniej części powiatu radziejowskiego. W wewnętrznym podziale administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Osięciny jest jedną z 7 gmin powiatu radziejowskiego.

Wpisani w dzieje Osięcin i okolic

W czasie okupacji hitlerowskiej diecezja włocławska straciła 220 kapłanów tj. ponad 50% duchowieństwa. W tej liczbie znaleźli się dwaj kapłani z Osięcin: ks. proboszcz Wincenty Matuszewski i ks. prefekt Józef Kurzawa. Zamordowani zostali w bestialski sposób w nocy z 23 na 24 maja 1940 r.

KOMUNIKATY

Ważna Informacja !

W dniu 30 marca 2024r. (sobota) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Stacja PKP będzie nieczynny.

więcej komunikatów »

2006-07-10

Maj 27, 2020

W dniu 10 lipca 2006 r. komisja w składzie:

1.  Jerzy Izydorski          – Wójt Gminy Osięciny,

2.  Janusz Cieślewicz     – Inspektor Nadzoru,

3.  Anna Stelęgowska     – Pracownik Urzędu Gminy,

4.   Janusz Zaremba        – Przewodniczący Rady Gminy

dokonała odbioru podbudowanych (utwardzonych) kruszywem wapiennym dróg gruntowych w Gminie Osięciny:

–   Pułkownikowo  –  Bartłomiejowice       –  dł. 0,786 km

–   Pilichowo          –  Szalonki                   –  dł.  0,910 km

–   Ruszki               –  Pocierzyn                 –  dł.  0,400 km

–   Zagajewice        –  Konary                    –   dł. 0,300 km

–   Borucin             –  Redecz Krukowy     –  dł. 0,680 km

–   Sęczkowo          –  Wola Skarbkowa     –  dł. 0,415 km

Wykonawca:  Roboty zostały wykonane sposobem gospodarczym przez pracowników Urzędu Gminy w Osięcinach.

 

Źródło:

xxx – Informacja Anny Ochocińskiej z  Urzędu Gminy w Osięcinach z dnia 1 czerwca 2009 r. (w posiadaniu autora).

 

Jan Cybertowicz

 

Skip to content