Gmina Osięciny

Gmina zlokalizowana jest przy trakcie łączącym Brześć Kujawski i Radziejów – dwa ośrodki w obrębie Kujaw odgrywające istotną rolę już od wczesnego średniowiecza sprawia, że historia tych ziem zawsze pozostawała z nimi w bliskim związku. Istotną rolę odgrywała również bliska lokalizacja Włocławka, od XII w. Stolicy biskupstwa.

Charakterystyka Gminy

Obszar gminy Osięciny leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniej części powiatu radziejowskiego. W wewnętrznym podziale administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Osięciny jest jedną z 7 gmin powiatu radziejowskiego.

Wpisani w dzieje Osięcin i okolic

W czasie okupacji hitlerowskiej diecezja włocławska straciła 220 kapłanów tj. ponad 50% duchowieństwa. W tej liczbie znaleźli się dwaj kapłani z Osięcin: ks. proboszcz Wincenty Matuszewski i ks. prefekt Józef Kurzawa. Zamordowani zostali w bestialski sposób w nocy z 23 na 24 maja 1940 r.

KOMUNIKATY

Ważna Informacja !

W dniu 30 marca 2024r. (sobota) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Stacja PKP będzie nieczynny.

więcej komunikatów »

2006-11-12

Maj 27, 2020

W dniu 12 listopada 2006 r. odbyły się kolejne  wybory samorządowe. W skład Rady Gminy w Osięcinach weszli  jak niżej:

1.      Ryszard Błaszczyk        –  Przewodniczący Rady Gminy – Jarantowice

2.      Jacek Grzegórski           –  Wiceprzewodniczący              – Wola Skarbkowa

3.      Jerzy Błaszczyk             –  Członek  –  Nagórki

4.      Andrzej Chełminiak      –  Członek  –   Bełszewo

5.      Piotr Cybulski               –  Członek  – Osięciny

6.      Krystyna Grzegórska     –  Członek   –  Konary

7.      Mieczysław Kozinski    –  Członek  –  Ruszki

8.      Andrzej Lewandowski   –  Członek  – Samszyce

9.      Stefan Mierzejewski      –  Członek  – Borucin

10.  Wiesław Olczak            –  Członek  – Szalonki

11.  Zenon Paliwoda            –   Członek – Osięciny

12.  Jerzy Patyk                    –   Członek  – Osieciny

13.  Janusz Rolewski           –    Członek  – Osieciny

14.  Edward Sołtysiak          –     Członek –  Zielińsk

15.  Sławomir Staniszewski  –   Członek – Osieciny

W wyborach bezpośrednich Wójtem Gminy Osięciny ponownie został Jerzy Izydorski.

 

Źródło:

xxx – Bieżąca dokumentacja Urzędu Gminy Osięciny.

 

Jan Cybertowicz

 

Opis fotografi:

01.   Zdjęcie zrobione w dniu 19 marca 2009 r. po uroczystej Sesji Rady Gminy Osięciny. Głównym punktem Sesji było poświęcenie przez Ordynariusza Diecezji Włocławskiej J. E. ks. Biskupa Wiesława Meringa wizerunków Patronów Gminy Osięciny Błogosławionych Księży: Ks. Wincentego Matuszewskiego i Ks. Józefa Kurzawy i sali obrad Rady Gminy, w której zostały umieszczone. Na zdjęciu Rada Gminy Osięciny wybrana w dniu 12 listopada 2006 r.  Od lewej: 1. Ryszard Błaszczyk – Przewodniczący Rady Gminy, 2. Halina Urbańska – Sekretarz Urzędu Gminy Osięciny, 3. Wiesław Olczak – Radny, 4. Andrzej Chełminiak – Radny, 5. Jerzy Błaszczyk – Radny, 6. Jacek Grzegórski – Radny, 7. Krystyna Grzegórska – Radna, 8. Jerzy Patyk – Radny, 9. Mieczysław Koziński – Radny, 10. Andrzej Lewandowski – Radny, 11. Sławomir Staniszewski – Radny, 12. Zenon Paliwoda – Radny, 13. Edward Sołtysiak – Radny, 14. Magdalena Malec – pracownik obsługi Rady Gminy, 15. Piotr Cybulski – Radny, 16. Janusz Rolewski – Radny, 17. Janusz Zaremba – wójt Gminy Bądkowo, 18. Jerzy Izydorski – wójt Gminy Osięciny. (foto: Romuald Trzeciak)


 

 

Skip to content