Gmina Osięciny

Gmina zlokalizowana jest przy trakcie łączącym Brześć Kujawski i Radziejów – dwa ośrodki w obrębie Kujaw odgrywające istotną rolę już od wczesnego średniowiecza sprawia, że historia tych ziem zawsze pozostawała z nimi w bliskim związku. Istotną rolę odgrywała również bliska lokalizacja Włocławka, od XII w. Stolicy biskupstwa.

Charakterystyka Gminy

Obszar gminy Osięciny leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniej części powiatu radziejowskiego. W wewnętrznym podziale administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Osięciny jest jedną z 7 gmin powiatu radziejowskiego.

Wpisani w dzieje Osięcin i okolic

W czasie okupacji hitlerowskiej diecezja włocławska straciła 220 kapłanów tj. ponad 50% duchowieństwa. W tej liczbie znaleźli się dwaj kapłani z Osięcin: ks. proboszcz Wincenty Matuszewski i ks. prefekt Józef Kurzawa. Zamordowani zostali w bestialski sposób w nocy z 23 na 24 maja 1940 r.

KOMUNIKATY

więcej komunikatów »

2007-05-14

Maj 27, 2020

W dniu 14 maja 2007 r. nowym dyrektorem Oddziału w Osięcinach Kujawsko Dobrzyńskiego Banku Spółdzielczego została Irena Kotlewska. W dniu 28 maja 2007 r. Wójt Gminy Osięciny Jerzy Izydorski i Przewodniczący Rady Gminy Ryszard Błaszczyk spotkali się z nową panią dyrektor i pogratulowali objęcia nowego stanowiska.


Źródło:

xxx – Informacja i zdjęcia pochodzą ze strony internetowej www.osieciny.pl.

 

Jan Cybertowicz
 

Opis fotografii:

01., 02. i 03. Zdjęcia ze spotkania z dyrektorem Oddz. w Osięcinach KDBS.


 


 

Skip to content