Gmina Osięciny

Gmina zlokalizowana jest przy trakcie łączącym Brześć Kujawski i Radziejów – dwa ośrodki w obrębie Kujaw odgrywające istotną rolę już od wczesnego średniowiecza sprawia, że historia tych ziem zawsze pozostawała z nimi w bliskim związku. Istotną rolę odgrywała również bliska lokalizacja Włocławka, od XII w. Stolicy biskupstwa.

Charakterystyka Gminy

Obszar gminy Osięciny leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniej części powiatu radziejowskiego. W wewnętrznym podziale administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Osięciny jest jedną z 7 gmin powiatu radziejowskiego.

Wpisani w dzieje Osięcin i okolic

W czasie okupacji hitlerowskiej diecezja włocławska straciła 220 kapłanów tj. ponad 50% duchowieństwa. W tej liczbie znaleźli się dwaj kapłani z Osięcin: ks. proboszcz Wincenty Matuszewski i ks. prefekt Józef Kurzawa. Zamordowani zostali w bestialski sposób w nocy z 23 na 24 maja 1940 r.

KOMUNIKATY

Ważna Informacja !

W dniu 30 marca 2024r. (sobota) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Stacja PKP będzie nieczynny.

więcej komunikatów »

2007-08-17

Maj 27, 2020

W dniu 17 sierpnia  2007 r. komisja w składzie:

1. Piotr Zieliński             – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury,

2. Halina Urbańska         – Sekretarz Urzędu Gminy  w Osięcinach,

3. Marcin Korzeniewski – Pracownik Urzędu Gminy,

4. Ryszard Błaszczyk     – Przewodniczący Rady Gminy

dokonała odbioru i przekazania do eksploatacji „Placu Zabaw” przy Gminnym Ośrodku Kultury w Osięcinach.

Wykonawca: „NOVUM” Jolanta Pędzisz, 87 – 400 Golub Dobrzyń, Ostrowice 38.

 

Źródło:

xxx – Informacja Anny Ochocińskiej z  Urzędu Gminy w Osięcinach z dnia 9 marca 2009 r. (w posiadaniu autora).

 

Jan Cybertowicz

Skip to content