Gmina Osięciny

Gmina zlokalizowana jest przy trakcie łączącym Brześć Kujawski i Radziejów – dwa ośrodki w obrębie Kujaw odgrywające istotną rolę już od wczesnego średniowiecza sprawia, że historia tych ziem zawsze pozostawała z nimi w bliskim związku. Istotną rolę odgrywała również bliska lokalizacja Włocławka, od XII w. Stolicy biskupstwa.

Charakterystyka Gminy

Obszar gminy Osięciny leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniej części powiatu radziejowskiego. W wewnętrznym podziale administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Osięciny jest jedną z 7 gmin powiatu radziejowskiego.

Wpisani w dzieje Osięcin i okolic

W czasie okupacji hitlerowskiej diecezja włocławska straciła 220 kapłanów tj. ponad 50% duchowieństwa. W tej liczbie znaleźli się dwaj kapłani z Osięcin: ks. proboszcz Wincenty Matuszewski i ks. prefekt Józef Kurzawa. Zamordowani zostali w bestialski sposób w nocy z 23 na 24 maja 1940 r.

KOMUNIKATY

więcej komunikatów »

2007-09-03

Maj 27, 2020

Odebrany w dniu 17 sierpnia 2007 r. plac zabaw przy Gminnym Ośrodku Kultury w Osięcinach oficjalnie do użytku został oddany w dniu 3 września 2007 r. W uroczystym przekazaniu udział wzięli: Wójt Gminy Osięciny Jerzy Izydorski, Sekretarz Gminy Halina Urbańska, Przewodniczący Rady Gminy Ryszard Błaszczyk, Radni Gminy Osięciny, wychowawcy oraz dzieci z Przedszkola Komunalnego w Osięcinach. Przecięcia biało czerwonej wstęgi dokonał wójt gminy Jerzy Izydorski przekazując jednocześnie plac zabaw pod opiekę dyr. GOK Piotrowi Zielińskiemu.

Źródło:
xxx – Informacja i zdjęcia pochodzą ze strony internetowej www.osieciny.pl.


Jan Cybertowicz


Opis fotografii:
01., 02. i 03. Zdjęcia z oddania placu zabaw.


Skip to content