Gmina Osięciny

Gmina zlokalizowana jest przy trakcie łączącym Brześć Kujawski i Radziejów – dwa ośrodki w obrębie Kujaw odgrywające istotną rolę już od wczesnego średniowiecza sprawia, że historia tych ziem zawsze pozostawała z nimi w bliskim związku. Istotną rolę odgrywała również bliska lokalizacja Włocławka, od XII w. Stolicy biskupstwa.

Charakterystyka Gminy

Obszar gminy Osięciny leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniej części powiatu radziejowskiego. W wewnętrznym podziale administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Osięciny jest jedną z 7 gmin powiatu radziejowskiego.

Wpisani w dzieje Osięcin i okolic

W czasie okupacji hitlerowskiej diecezja włocławska straciła 220 kapłanów tj. ponad 50% duchowieństwa. W tej liczbie znaleźli się dwaj kapłani z Osięcin: ks. proboszcz Wincenty Matuszewski i ks. prefekt Józef Kurzawa. Zamordowani zostali w bestialski sposób w nocy z 23 na 24 maja 1940 r.

KOMUNIKATY

Ważna Informacja !

W dniu 30 marca 2024r. (sobota) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Stacja PKP będzie nieczynny.

więcej komunikatów »

2007-09-12

Maj 27, 2020

W dniu 12 września 2007 r. komisja w składzie:

1. Jerzy Izydorski       – wójt Gminy Osięciny,

2. Ryszard Błaszczyk  – Przewodniczący Rady Gminy,

3. Monika Fabisiak     – Pracownik Urzędu Gminy.

4. Janusz Cieślewicz   – Inspektor Nadzoru,

z przedstawicielami wykonawcy dokonała odbioru przebudowanych dróg w Gminie Osięciny:

– Nagórki  – Bodzanówek        dł. 0,300 km.,

– Szalonki – Pilichowo             dł. 0,660 km.,

– Kościelna Wieś – Krotoszyn dł. 0,880 km.,

– Bełszewo – Zielińsk              dł. 0,460 km.,

– Osięciny –  Pułkownikowo    dł. 0,300 km. 

Drogi zostały utrwalone podwójnym powierzchniowym spryskiem nawierzchni drogowej emulsją asfaltową  niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi.

Wykonawca: Konsorcjum: P.P.H.U. „MEL – BUD” Sp. z o.o., Marcinkowo, 88 – 110 Inowrocław oraz Zakład Usług Drogowych – Marek Smorczyński, Olsza 3, 88 – 300 Mogilno.

Komisja stwierdziła, że roboty na podstawie umowy z dnia 2 sierpnia 2007 r. ( Nr 341/08/2007) zostały wykonane dobrze.

 

Źródło:

xxx – Informacja Anny Ochocińskiej z  Urzędu Gminy w Osięcinach z dnia 9 marca 2009 r. (w posiadaniu autora).

 

Jan Cybertowicz

Skip to content