Gmina Osięciny

Gmina zlokalizowana jest przy trakcie łączącym Brześć Kujawski i Radziejów – dwa ośrodki w obrębie Kujaw odgrywające istotną rolę już od wczesnego średniowiecza sprawia, że historia tych ziem zawsze pozostawała z nimi w bliskim związku. Istotną rolę odgrywała również bliska lokalizacja Włocławka, od XII w. Stolicy biskupstwa.

Charakterystyka Gminy

Obszar gminy Osięciny leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniej części powiatu radziejowskiego. W wewnętrznym podziale administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Osięciny jest jedną z 7 gmin powiatu radziejowskiego.

Wpisani w dzieje Osięcin i okolic

W czasie okupacji hitlerowskiej diecezja włocławska straciła 220 kapłanów tj. ponad 50% duchowieństwa. W tej liczbie znaleźli się dwaj kapłani z Osięcin: ks. proboszcz Wincenty Matuszewski i ks. prefekt Józef Kurzawa. Zamordowani zostali w bestialski sposób w nocy z 23 na 24 maja 1940 r.

KOMUNIKATY

Ważna Informacja !

W dniu 30 marca 2024r. (sobota) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Stacja PKP będzie nieczynny.

więcej komunikatów »

Szanowni Państwo niech nam wolno będzie jako grupie osób skupionych w szeregach Regionalnego Stowarzyszenia Wędkarskiego Osięciny pokłonić się naszej Kujawskiej Ziemi, gdzie jest nasz Dom i Rodzina, gdzie Szacunek do człowieka tworzy Przyjaźń, gdzie Piękno naszego regionu wyzwala moc działania, by Przyroda wraz z ludzkim życiem stanowiła jedność.
Zarząd Regionalnego Stowarzyszenia Wędkarskiego w Osięcinach w imieniu Wszystkich Wędkarzy skupionych w naszym Kole pragnie złożyć Mieszkańcom Gminy Osięciny Życzenia WESOŁYCH ŚWIAT, pragniemy przesłać te Życzenia dla całego naszego Regionu dla całej Polski dla całego ŚWIATA. Pragniemy Życzyć Wszystkim ZDROWIA I BŁOGOSŁAWIEŃSTWA BOŻEGO, oby zło zostało pokonane przez dobro, oby pandemia, która zabija przestała nękać ludzkie życie.
Święta Bożego Narodzenia to dar NADZIEI I WIARY w Boga i Człowieka, to Święto kiedy połączeni Miłością dzielimy się opłatkiem wypowiadając bliskiej osobie słowa, które są przekazywane jako dar naszej Miłości i Szacunku.
Dzisiaj my Wszyscy Wędkarze Regionalnego Stowarzyszenia Wędkarskiego w Osięcinach przełamujemy się z Mieszkańcami Naszej Gminy Osięciny, Naszego Powiatu Radziejów, Naszego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Naszej POLSKI tym symbolicznym ŚWIĘTYM OPŁATKIEM ŻYCIA, oby to co Piękne zawsze było w naszych sercach, oby nasza pasja do Wędkarstwa łączyła nas w poszanowaniu natury, oby Dobry Bóg prowadził nas tą Kujawską drogą zawsze tam gdzie wśród ludzi można spotkać człowieka.
Kard. Stefan Wyszyński mawiał ,, Przebaczaj tym, którzy czasem nie mówią ludzkim głosem ” to jest właśnie wiara w Boga i Człowieka, to są słowa, które przebaczając… ŁĄCZĄ.
Popatrzmy na Maryję, milczącą w stajni, rozważającą w swoim sercu to, co przeżyła. Niech BOŻE NARODZENIE pobudzi Nas do kontemplacji, do milczenia przed Bogiem. Niech wiara łączy nasze serca i sprawi, by przy Świątecznym Stole gdzie zasiada nasze życie nigdy nie zabrakło MIŁOŚCI, DOBROCI, NADZIEI, SZACUNKU.
W E S O Ł Y CH   Ś W I Ą T   B O Ż E G O   N A R O D Z E N I A

Zarząd Regionalnego Stowarzyszenia Wędkarskiego w Osięcinach
prezes : Marek Brzeziński

Skip to content