Poniedziałek,  18 lutego 2019, Imieniny: Konstancji, Krystiana, Sylwany
   Strona główna       Samorząd       Osięciny       Kultura i Sport       Edukacja       RODO       Przetargi       Umowy    

Osięciny, 26 stycznia 2009 r.

AGiSO 7624/2/2009

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego Wójt Gminy Osięciny informuje o wszczęciu postępowania, na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Radziejowie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. przebudowa drogi powiatowej Osięciny – Wieniec nr 2807C na odcinku od km 0+000 do km 6+563.
na działkach o numerach ewidencyjnych Osięciny – na działkach 566, 566/1, 566/2, 914, 591/2; Żakowice – na działkach 12/3, 14/3, 9/3, 81/3, Lekarzewice – na działkach 25, 44, 38/18, Konary na działce 106
przewidzianego do realizacji przez Zarząd Dróg Powiatowych w Radziejowie.

W związku z powyższym istnieje możliwość składania wniosków i uwag dotyczących przedmiotowej inwestycji do Wójta Gminy Osieciny w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia
tj. w dniach od 27 stycznia 2009 do 16 lutego 2009 roku (włącznie) w budynku Urzędu
Gminy w Osięcinach w pokoju nr 11 w godzinach urzędowania.
Z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedmiotowej inwestycji na środowisko można się zapoznać w pok. nr 11.

mgr inż. Renata Ładzińska
inspektor ds. ochrony środowiska i rolnictwa

 

Osięciny, 07.08.2008 r.

AGiSO 7624/10/2008

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art.32 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 roku Nr 25, poz. 150), Wójt Gminy Osięciny informuje
o wszczęciu postępowania, na wniosek Gminy Osięciny w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa drugiego ciągu technologicznego oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Osięciny” na działce o nr ewidencyjnym 588/1 w miejscowości Osięciny - Gmina Osięciny”.
W związku z powyższym istnieje możliwość składania wniosków i uwag dotyczących przedmiotowej inwestycji do Wójta Gminy Osieciny w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia
tj. w dniach od 8 sierpnia 2008 do 28 sierpnia 2008 roku (włącznie) w budynku Urzędu
Gminy w Osięcinach w pokoju nr 11 w godzinach urzędowania.
W ostatnim dniu wyłożenia tj. w dniu 28 sierpnia 2008 roku o godz. 15:00
przeprowadzona zostanie rozprawa administracyjna otwarta dla społeczeństwa.

Z wnioskiem oraz raportem oddziaływania przedmiotowej inwestycji na
środowisko można się zapoznać w pok. nr 11.
- pobierz postanowienie
- pobierz decyzję

mgr inż. Renata Ładzińska
inspektor ds. ochrony środowiska i rolnictwa

 

 

Wniosek  o zezwolenie na usunięcie drzew/krzewów - pobierz
 
KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA - pobierz
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięciapobierz
 
Zezwolenie dot. świadczenia usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz w zakresie odbierania odpadów komunalnych
wymagane dokumenty - pobierz
odbiór odpadów komunalnych - pobierz
opróżnianie zbiorników - pobierz
zezwolenie na prowadzenia działalności – pobierz
 
 
aktualizowane 16.04.2008r.
   ©2005 Urząd Gminy Osięciny