Wtorek,  2 czerwca 2020, Imieniny: Erazma, Marianny, Marzeny
   Strona główna       Samorząd       Osięciny       Kultura i Sport       Edukacja       RODO       Przetargi       Umowy 2020   

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
Powiat Radziejowski
Powoli wracamy do szkoły
20/05/2020

W połowie kwietnia odbyło się spotkanie Wójta Gminy Osięciny z dyrektorami szkół. Dyskutowano na temat nauczania zdalnego, a jego efektem było wypracowanie rekomendacji. Wszyscy nauczyciele Szkoły Podstawowej w Osięcinach potraktowali je priorytetowo. Wdrożyli je w codzienną pracę. Te działania przyniosły bardzo dobre rezultaty.
           Obecnie lekcje odbywają się według wcześniej ustalonego planu zajęć, choć ich czas jest nieco krótszy, zaś dłuższe są przerwy między poszczególnymi zajęciami. Do codziennych zajęć używamy komunikatora Skype. Większość treści omawiana jest w czasie spotkania z nauczycielem, a prace domowe zostały ograniczone do niezbędnego minimum. Wszystko to po to, aby dziecko zbyt długo nie przebywało przed monitorem komputera.
          Na bieżąco realizowana jest podstawa programowa. Systematycznie wdrażane są zalecenia Ministra Edukacji Narodowej. Wszystkie podmioty zainteresowane nauczaniem wyrażają pozytywne opinie o pracy naszych nauczycieli.
          Od 25 maja 2020 r. uczniowie klas I-III mogą brać udział w zajęciach opiekuńczo wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych w szkole podstawowej.

W grupie może przebywać do 12 uczniów. Zajęcia odbywać się będą w klasach, w których dotychczas uczyli się uczniowie, a prowadzić je będą nauczyciele świetlicy, bibliotekarze, pedagog i logopeda. Zgodnie z ustalonym planem nauczyciel połączy się zdalnie z wychowawcą danej klasy i uczniowie siedząc w ławkach będą na lekcjach prowadzonych jak dotąd przez swoją panią, widząc ją na tablicy interaktywnej. W przerwach i po zajęciach będą uczestniczyć w zajęciach opiekuńczych.

       Dojazd i powrót ucznia zapewnia rodzic. Istnieje możliwość wykupienia obiadów

w szkolnej stołówce.

       W czasie pobytu ucznia w szkole przestrzegać będziemy rygorów sanitarnych ustalonych przez Ministra Edukacji:

- W sali odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów powinny wynosić min. 1,5 m (1 uczeń - 1 ławka szkolna).

- Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia i w tornistrze. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.

- Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.

- Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych uczniów i ich rodziców wynoszący min. 2 m.

- Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej szkoły lub wyznaczonego obszaru z zachowaniem zasady - jeden rodzic z dzieckiem lub w odstępie 2 m od kolejnego rodzica z dzieckiem, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

- Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

- Uczniowie do szkoły są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe.

- Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno przyprowadzać ucznia do szkoły.

       Szkoła organizować będzie  zajęcia opiekuńczo -wychowawcze dla uczniów, których rodzice zgłoszą taką potrzebę. Zgłoszenia przyjmowane będą na pocztę elektroniczną gimosieciny@wp.pl lub za pomocą dziennika elektronicznego do wychowawców klas do piątku 22.05.2020r. do godziny 1100.

          Obecnie przygotowujemy się do egzaminu ósmoklasistów. Nie jest to łatwe zadanie, bo oprócz  już stosowanych procedur dochodzą te, które narzuca nam sytuacja związana z COVID-19. Mamy nadzieję, że egzamin przebiegnie bez zakłóceń, a osiągnięte wyniki będą satysfakcjonujące.

                                                                                                         Dyrektor Szkoły

                                                                                                        Andrzej Polaszek