Poniedziałek,  18 lutego 2019, Imieniny: Konstancji, Krystiana, Sylwany
   Strona główna       Samorząd       Osięciny       Kultura i Sport       Edukacja       RODO       Przetargi       Umowy    
Kwalifikacja wojskowa 2019
30/01/2019

Kwalifikacja wojskowa 2019

 

W okresie od dnia 01 kwietnia 2019  r do  dnia 12 kwietnia 2019  roku  zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa  w powiecie radziejowskim.  Osoby zamieszkałe na terenie gminy OSIĘCINY stawać będą przed Powiatową Komisją Lekarską w dniach 09 i 10 kwietnia 2019 r.     

Powiatowa Komisja Lekarska pracować będzie w budynku internatu ZSRCKU w Przemystce (wejście od strony ARiMR)

 Co to jest kwalifikacja wojskowa?

Kwalifikacja wojskowa  to stawienie się osób, które w danym roku kalendarzowym kończą 19 lat życia  przed wójtem lub burmistrzem, powiatową komisją lekarską  oraz wojskowym komendantem uzupełnień  właściwym ze względu na miejsce ich pobytu stałego lub czasowego  trwającego ponad trzy miesiące.

Kwalifikacja wojskowa  służy określeniu zdolności osoby do czynnej służby wojskowej i przygotowaniu rekrutacji do ochotniczych form służby wojskowej.

 

Kto podlega kwalifikacji wojskowej?

mężczyźni urodzeni w 2000 r.;

mężczyźni urodzeni w latach 1995?1999, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

osoby urodzone w latach 1998-1999, które:

zostały uznane przez powiatowe komisje lekar­skie, ze względu na stan zdrowia, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończe­niem kwalifikacji wojskowej,
zostały uznane przez powiatowe komisje lekar­skie, ze względu na stan zdrowia, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypo­spolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

kobiety urodzone w latach 1995?2000, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2018/2019 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej(Dz.U. poz. 944)

osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochot­niczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie po­siadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Po pierwsze, na wezwania mogą czekać mężczyźni z rocznika 2000, po drugie - urodzeni w latach 1995?1999, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, oraz urodzeni w latach 1998-1999. Ci ostatni pod warunkiem, że zostali uprzednio uznani przez komisję lekarską za czasowo niezdolnych do służby wojskowej.

Przed komisją stawić sie powinny także kobiety urodzone w latach 1995?2000, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji (chodzi m.in. o absolwentki medycyny, psychologii i weterynarii). Wreszcie ostatnią grupą, są osoby, które zgłosiły się ochotniczo do służby wojskowej, nie mając określonej "kategorii" zdolności.

   Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojsko­wej przedstawia: 

wójtowi :

dowód osobisty lub inny dokument pozwalają­cy na ustalenie tożsamości,

dokument potwierdzający przyczyny niestawie­nia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie okreś­lonym w wezwaniu nie było możliwe;

powiatowej komisji lekarskiej ? posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesiecy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej;

wojskowemu komendantowi uzupełnień:

aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy,

dokumenty potwierdzające poziom wykształce­nia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwali­fikacje zawodowe,

Kwalifikacja  jest obowiązkowa !!!!!

Osoby, które podlegają obowiązkowi kwalifikacji wojskowej w 2019 zostaną wezwane przez Wójta Gminy Osięciny do stawienia się przed  Powiatową  Komisja Lekarską w Radziejowie. Dokładne  informacje o kwalifikacji wojskowej zostaną podane też w obwieszczeniach Wojewody Kujawsko ? Pomorskiego  rozplakatowanych w najbardziej  widocznych i uczęszczanych miejscach. Obwieszczenia te stanowią również wezwanie do kwalifikacji wojskowej.

Nieotrzymanie  wezwania z Urzędu Gminy Osięciny  nie zwalnia osoby  podlegającej kwalifikacji wojskowej od obowiązku  stawienia się w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu.

Osoby, które nie stawią się do kwalifikacji wojskowej bez usprawiedliwienia lub  odmawiają poddania się badaniom , albo nie przedstawią dokumentów, których przedstawienie zostało nakazane, podlegają grzywnie albo karze ograniczenia wolności ? art.224 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej .                                     

                                                                                                          Danuta Nowacka

więcej
Zwrot podatku akcyzowego
29/01/2019

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego używanego do produkcji rolnej.
Więcej na stronie:

więcej
Ostrzeżenie meteorologiczne
29/01/2019

Ostrzeżenie meteorologiczne o oblodzeniu. Więcej w załączniku.

więcej
Zaginął pies - owczarek niemiecki
29/01/2019

Urząd Gminy w Osięcinach prosi o pomoc w odnalezieniu psa - owczarka niemieckiego, który w dniu 28 stycznia 2019 roku około godziny 11.00 zaginął w miejscowości Nagórki. Pies jest dorosły, kolor ciemny podpalany, łagodnie usposobiony. Na psa czeka chore, stęsknione dziecko. Jeśli ktoś z Państwa widział takiego psa proszę o kontakt z Urzędem Gminy w Osięcinach pokój nr 18 I piętro lub tel. 542650030 wew. 30

Prosimy o wyrozumiałość i o pomoc w odnalezieniu psiaka, a przede wszystkim o pomoc dla dziecka, które czeka z utęsknieniem za swoim pupilem.

Renata Ładzińska - inspektor

więcej
Plan polowań
29/01/2019

Wójt Gminy Osięciny informuje, że w dniach 9,16,22 i 23 lutego 2019 roku odbędzie się zbiorowe polowanie na lisy i bażanty na terenie obwodów 237 i 238. Planowany początek polowań o godz. 8:00, a zakończenie o 14-16.Polowanie organizuje Ośrodek Hodowli Zwierzyny Rożniaty z Kruszwicy.

Renata Ładzińska - inspektor

więcej
Spotkanie z rolnikami
29/01/2019

Urząd Gminy w Osięcinach informuje wszystkich rolników z terenu Gminy Osięciny o spotkaniu z udziałem przedstawicieli ARiMR, ODR, Lekarza Weterynarii, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Spotkanie odbędzie się w dniu 14.02.2019 r., w GOK-u o godz. 13:00. Więcej w plakacie.

Renata Ładzińska - inspektor


więcej
Ostrzeżenie meteorologiczne
29/01/2019

Ostrzeżenie meteorologiczne dot. 1 stopnia oblodzenia. Więcej w załączniku.

więcej
Bez prądu
22/01/2019

Przerwy w dostawie energii elektrycznej:

W dniu 30.01.2019r. w godz. 9:00 - 14:30 odbiorcy zasilani ze stacji transformatorowej OSŁONKI 1

W dniu 1.02.2019r. w godz. 8:00-15:00 odbiorcy zasilani ze stacji transformatorowej OSŁONKI 1 obwód 200


Tadeusz Domański
Technik ds. Zarządzania Usługami Sieciowymi
Dział Zarządzania Eksploatacją
Rejon Dystrybucji w Radziejowie

więcej
Pomoc Parafiom Rzymskokatolickim
18/01/2019

15.01.2019r. zawarte zostały porozumienia w sprawie partycypacji w kosztach wywozu nieczystości stałych z terenu cmentarzy parafialnych:
  • Parafia Rzymskokatolicka w Lekarzewicach dotacji do 3 500,00zł,
  • Parafia Rzymskokatolicka w Kościelnej Wsi do 10 000,00zł,
  • Parafia Rzymskokatolicka w Osięcinach do 18 500,00zł.
Podpisane zostały również umowy trójstronne na odbieranie odpadów komunalnych stałych z cmentarzy parafialnych.

UG Osięciny

więcej
Pomoc O.S.P.
18/01/2019

Uprzejmie informuję o zakwalifikowaniu do dofinansowania ze środków w RPO województwa Kujawsko-Pomorskiego projektu "Nowoczesne służby ratownicze- zakup sprzętu dla jednostek O.S.P."
Partnerem projektu jest gmina Osięciny. Planowana wartość sprzętu dla jednostek O.S.P. z terenu gminy Osięciny to 16 000,30zł, a dofinansowanie z budżetu gminy wynosi
2 475,00zł.

Wójt Gminy Osięciny

więcej

 strona:  1 2 3 4 5 6 
   ©2005 Urząd Gminy Osięciny