Piątek,  16 listopada 2018, Imieniny: Edmunda, Marii, Marka
   Strona główna       Samorząd       Osięciny       Kultura i Sport       Edukacja       RODO       Przetargi       Umowy    
Bez prądu
17/10/2018

Przerwy w dostawie energii elektrycznej:

W dniu 22.10.2018 w godz. 8.00-10.00 odbiorcy zasilani ze stacji transformatorowej OSIĘCINY GS MIESZALNIA, OSIĘCINY PZZ,

W dniu 24.10.2018 w godz. 8.00-14.30 odbiorcy zasilani ze stacji transformatorowej OSIĘCINY KRUSZWICKA obwód 600 ulica Kujawska,

W dniu 25.10.2018 w godz. 8.00-1.00 odbiorcy zasilani ze stacji transformatorowej ZIELIŃSK 2,4

Tadeusz Domański
Technik ds. Zarządzania Usługami Sieciowymi
Dział Zarządzenia Eksploatacją
Rejon Dystrybucji w Radziejowie

więcej
Siłownia zewnętrzna w miejscowości Bartłomiejowice
16/10/2018

Zakończono prace związane z budową  siłowni zewnętrznej w miejscowości Bartłomiejowice. Inwestycja  po pozytywnej weryfikacji wniosku o wypłatę będzie dofinansowana w kwocie 24.900,00 zł  ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Zadania Inwestycyjnego w Ramach Programu Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo - Rekreacyjnej o Charakterze Wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności ( OSA ) Edycja 2018 rok.
Całkowita wartość inwestycji wyniosła 61 549,20 zł.
Wykonawcą w/w zadania w drodze ogłoszonego zapytania ofertowego była Firma Herkules, ul. Pogórska 34 C, 32-500 Chrzanów.     

więcej
Choroba Aujeszk'ego w powiecie radziejowskim
16/10/2018

Urząd Gminy w Osięcinach przypomina informację od Powiatowego Lekarza Weterynarii w Radziejowie, że na początek roku 2019 planowane jest uznanie powiatu radziejowskiego za region wolny od choroby Auszky'ego, atakującej trzodę chlewną. Dane odnośnie aktualnej sytuacji epizootycznej w odniesieniu do choroby Auszky'ego w Polsce, a także konsekwencje związane z uznaniem województwa z urzędowo wolne od tej choroby, jak również zasady przemieszczania świń pomiędzy regionami o różnym statusie epizootycznym wynikające z postanowień decyzji Komisji 2008/185/WE z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie dodatkowych gwarancji w wewnątrzwspólnotowym handlu trzodą chlewną odnoszących się do choroby Auszky'ego oraz kryteriów przekazywania informacji o tej chorobie zostały umieszczone na stronie www.piwradziejow.pl    

Renata Ładzińska

 

więcej
Program Czyste Powietrze - spotkanie Piotrków Kujawski 16.10.2018
16/10/2018

Urząd Gminy w Osięcinach informuje, że w dniu dzisiejszym w sali OSP w Piotrkowie Kujawskim w dniu 16.10.2018 roku o godzinie 18:00 odbędzie się spotkanie na którym zostanie omówiony rządowy program "Czyste Powietrze". W/w spotkanie w Gminie Osięciny odbyło się w dniu 07.10.2018 roku. Wszystkie osoby które nie mogły brać udziału w tym spotkaniu informujemy o możliwości uczestnictwa w szkoleniu w dniu dzisiejszym.

Renata Ładzińska

 

więcej
Zakaz targu zwierząt w Kalinowcu
16/10/2018

Urząd Gminy w Osięcinach w załączeniu przesyła pismo Powiatowego Lekarza Weterynarii w Aleksandrowie Kujawskim dotyczące zakazu handlu zwierzętami na targu w Kalinowcu - Gmina Bądkowo.

Renata Ładzińska

 

więcej
Modernizacja ulic w Osięcinach
15/10/2018

Trwają prace związane z przebudową części ulic: Mickiewicza (145m za kwotę 78.070,68 zł brutto), Konopnickiej (80m za kwotę 55.559,38 zł brutto), Płowiecka (87,5m za kwotę 88.284,85 zł brutto). Umowa z firmą WPRD z Włocławka została zawarta w dniu 13.08.2018r. po przeprowadzeniu czterech nieograniczonych przetargów do których nikt nie przystąpił.
Przepraszamy za utrudnienia w ruchu drogowym.

Urząd Gminy Osięciny

więcej
Nowy obiekt budowlany na rynku w Osięcinach
12/10/2018

Z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości na rynku w Osięcinach posadowiona została kolumna herbu Gminy Osięciny. Koszt zadania to 12.300,00 zł brutto. Zadanie wykonał Zakład Kowalstwa Państwa Jędrzejewskich.


Urząd Gminy Osięciny

więcej
Chodnik z zatokami postojowymi w Kościelnej Wsi
12/10/2018

Od kilku dni trwają prace zadania inwestycyjnego pn: Przebudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika i zatok postojowych w Kościelnej Wsi. Wartość kosztorysowa zadania przekracza 400 tyś zł. W wyniku porozumienia z Zarządem Dróg Wojewódzkich a Gminą Osięciny inwestycja jest wykonywana wspólnie. Zarząd Dróg dostarczy galanterię betonową a Gmina Osięciny zapewni wykonawstwo robót (piasek, cement, kruszywo, elementy odwodnienia). Starania dotyczące tej inwestycji trwały od wielu lat i są wynikiem realizacji wniosków mieszkańców Kościelnej Wsi.

Urząd Gminy Osięciny

więcej
Obrady XXXIV Sesji Rady Gminy Osięciny
12/10/2018

Zaproszenie na obrady XXXIV Sesji Rady Gminy Osięciny, które odbędą się dnia 16 października 2018 roku o godzinie 13.00 w sali obrad Urzędu Gminy w Osięcinach.
Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum.
 2. Przedstawienie porządku.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXIII Sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta z okresu międzysesyjnego.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osięciny na lata 2018-2022.
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osięciny na 2018 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek opłaty za zajęcie 1m2pasa drogowego dróg gminnych.
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Osięciny.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osięcinach.
 12. Wnioski i interpelacje.
 13. Sprawy różne.
 14. Zakończenie.

więcej
Sprawozdanie z badań próbek wody do spożycia z wodociągu Osięciny i Włodzimierka
12/10/2018

Treść sprawozdania w załączniku.

więcej

 strona:  1 2 3 4 5 6 7 8 
   ©2005 Urząd Gminy Osięciny