Piątek,  25 maja 2018, Imieniny: Borysa, Magdy, Marii-Magdaleny
   Strona główna       Samorząd       Osięciny       Kultura i Sport       Edukacja       Inwestycje       Przetargi       Umowy    
Radziejowscy policjanci dbali o bezpieczeństwo biegaczy w Osięcinach
07/05/2018

Policjanci wspólnie z  ochotnikami ze straży pożarnej zadbali o bezpieczeństwo uczestników II Biegu Hrabiego Skarbka w Osięcinach. Policjanci pilotowali biegaczy oraz kierowali ruchem na skrzyżowaniach.

Radziejowscy policjanci zabezpieczali dziś(06.05.18r.) II Bieg Hrabiego Skarbka, w który wystartowało kilkudziesięciu uczestników. Nad właściwym przebiegiem działań czuwał Komendant Powiatowy Policji w Radziejowie nadkom. Karol Konopacki.

Policjanci pilotowali uczestników biegu i kierowali ruchem na głównych skrzyżowaniach, co pozwoliło na prawidłowy i bezkolizyjny przebieg imprezy. W tych działaniach wspierali ich ochotnicy z OSP w Osięcinach.

W trakcie trwania imprezy był czas na rozmowę z uczestnikami, nie tylko biegaczami ale także rowerzystami na temat bezpieczeństwa na drodze.

http://radziejow.kujawsko-pomorska.policja.gov.pl/k39/informacje/wiadomosci/85922,Radziejowscy-policjanci-dbali-o-bezpieczenstwo-biegaczy-w-Osiecinach.htmlasp. szt. Marcin Krasucki
oficer prasowy KPP Radziejów

więcej
Bez prądu
07/05/2018

Przerwy w dostawie energii elektrycznej:

W dniu 7.05.2018  w godz.8.00-11.00

odbiorcy zasilani ze stacji transformatorowej  NAGÓRKI 2, 

W dniu 9.04.2018  w godz.8.00?10.00 i w godz.14.00-16.00

odbiorcy zasilani ze stacji transformatorowej NAGÓRKI 2

więcej
Dni Powiatu Radziejowskiego 25-27 maja 2018 roku
27/04/2018


więcej
Zaktualizowana informacja o liczbie urzędników wyborczych
27/04/2018

Szczegóły w załączniku:

więcej
Dotacja za zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym
26/04/2018

Dnia 25 kwietnia 2018 roku do Urzędu Gminy w Osięcinach wpłynęła dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez posiadaczy gospodarstw rolnych.  

Kwota dotacji wynosi 647.410,01zł (słownie: sześćset czterdzieści siedem tysięcy czterysta dziesięć złotych 01/100) i wypłacona została wnioskodawcą 26 kwietnia 2018r. na wskazane we wnioskach rachunki bankowe.

 

Ewelina Misterska

więcej
Program EKOpiec 2018 w Gminie Osięciny
25/04/2018

Informujemy, że Gmina Osięciny przystąpiła do programu priorytetowego organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu pt.: EKOpiec 2018.

Zgodnie z treścią regulaminu dla w/w programu, dla miejscowości zamieszkiwanych do 10 tys. mieszkańców (do których zalicza się Gmina Osięciny) WFOŚiGW w Toruniu może przeznaczyć limit dofinansowania w wysokości do 20 tys zł.

Wysokość dofinansowania wynosi 2 tys. zł od WFOŚiGW w Toruniu i 2 tys. zł z budżetu  Gminy Osięciny do wymiany dla jednego źródła ciepła w jednym budynku mieszkalnym jednorodzinnym lub lokalu mieszkalnym.  Program nie dotyczy domów letniskowych.

Beneficjentem końcowym może być właściciel, współwłaściciel nieruchomości stanowiących budynek mieszkalny jednorodzinny lub lokal mieszkalny, wykorzystywany w całości na własne potrzeby mieszkaniowe lub użytkownicy wieczyści nieruchomości, na których posadowiony jest budynek mieszkalny jednorodzinny, wykorzystywany w całości na własne potrzeby mieszkalne.

Kosztem kwalifikowanym jest zakup, montaż i uruchomienie źródła ciepła, co będzie potwierdzone protokołem odbioru, sporządzonym w miejscu realizacji inwestycji, w którym weźmie udział przedstawiciel UG w Osięcinach oraz może wziąć udział przedstawiciel WFOŚiGW w Toruniu.

1. Do dofinansowania objęte są przedsięwzięcia związane z wymianą istniejącego pieca zasilanego paliwem stałym (węgiel, drewno, miał itp.) na:          
a. kotły na paliwa stałe, o których mowa w pkt.3,  
b. kotły gazowe, o których mowa w pkt.4,  
c. kotły olejowe, o których mowa w pkt.4

d. kotły elektryczne (piece zasilane prądem elektrycznym),.

2. Materiały oraz urządzenia użyte do realizacji zadania muszą być fabrycznie nowe oraz spełniać wymagania wynikające z obowiązujących norm.  

3. Kotły na paliwa stałe w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń muszą spełniać wymagania:
a. klasy 5, określone w normie PN-EN 303-5:2012 "Kotły grzewcze ? Część 5: Kotły grzewcze na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500kW-Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie" lub          
b. klasy efektywności energetycznej minimum A (kotły na biomasę), minimum B (kotły na paliwa kopalne) określone w Rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2015/1187 z dnia 27 kwietnia 2015 r., uzupełniającym dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla kotłów na paliwo stałe i zestawów zawierających kocioł na paliwo stałe, ogrzewacze dodatkowe, regulatory temperatury i urządzenia słoneczne oraz    
c. Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe (Dz.U. poz. 1690), w szczególności w zakresie zakazu stosowania w konstrukcji kotłów rusztu awaryjnego.        

4. Kotły na paliwa ciekłe i gazowe muszą spełniać w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A, określone w Rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) Nr 811/2013 z dnia 18 lutego 2013 r., uzupełniającym dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla ogrzewaczy pomieszczeń, ogrzewaczy wielofunkcyjnych, zestawów zawierających ogrzewacz pomieszczeń, regulator temperatury i urządzenie słoneczne oraz zestawów zawierających ogrzewacz wielofunkcyjny, regulator temperatury i urządzenie słoneczne.

5. Wymagania, o których mowa w pkt. 3 i 4 muszą zostać udokumentowane w formie:
a. certyfikatu zgodności lub 
b. świadectwa/zaświadczenia badań lub      
c. etykiety efektywności energetycznej lub
d. wyciągu z dokumentacji techniczno-ruchowej lub         
e. deklaracji zgodności.        

O możliwości składania wniosków, o terminie składania wniosków, druki wniosków oraz  o regulaminie przyznawania dotacji, będziemy informować w późniejszym terminie.

W przypadku złożenia większej ilości wniosków o wymianę piecy, planowane jest przeprowadzenie publicznego losowania, o którym będziemy także informować. 

więcej
Informacja o przełączeniach 997 do CPR
25/04/2018

Od dnia 8 maja 2018 r. rozpoczyna się proces przełączania zgłoszeń kierowanych na numer alarmowy Policji 997 do Centrum Powiadamiania Ratunkowego zgodnie z załączonym harmonogramem. Od 15 maja dzwoniąc na 997 z Województwa Kujawsko Pomorskiego zgłoszenia realizowane będą przez Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Bydgoszczy.

więcej
Policjanci zwracali uwagę, na używanie komórki podczas jazdy
25/04/2018

Akcja "Telefon" miała na celu ograniczenie rozmów przez komórki podczas jazdy samochodem. To wykroczenie z jakimi coraz częściej spotykają się policjanci, jest niekiedy przyczyną bardzo poważnych zdarzeń na drodze.

Policyjna akcja trwała cały wczorajszy(24.04.18r.) dzień. Policjanci zwracali szczególną uwagę na kierowców, którzy podczas jazdy używali telefonów komórkowych, nie korzystając przy tym zestawu głośnomówiącego.
Za używanie telefonu komórkowego podczas jazdy, czyli nie tylko rozmowę, ale również pisanie sms-ów czy przeglądanie Internetu, grozi 200 zł mandatu i 5 punktów karnych. Dozwolona jest jedynie rozmowa przy użyciu zestawu głośnomówiącego.

http://radziejow.kujawsko-pomorska.policja.gov.pl/k39/informacje/wiadomosci/85656,Policjanci-zwracali-uwage-na-uzywanie-komorki-podczas-jazdy.html

asp. szt. Marcin Krasucki
oficer prasowy KPP Radziejów

więcej
Trwa XI edycja konkursu "Policjant, który mi pomógł"
25/04/2018

Biuro Prewencji KGP uczestniczy w organizacji XI edycji ogólnopolskiego konkursu "Policjant, który mi pomógł", którego inicjatorem jest Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Zapraszamy do zgłaszania kandydatów.

Istotą konkursu, który trwa nieprzerwanie od 2008 r., jest wyróżnienie tych funkcjonariuszy Policji, którzy charakteryzują się wyjątkowym profesjonalizmem, empatyczną postawą i umiejętnościami w obszarze indywidualnej pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie.

Dotychczas odbyło się już dziesięć jego edycji, podczas których wyłoniono 50 laureatów zasługujących - w ocenie społeczeństwa - na szczególne wyróżnienie. Byli to funkcjonariusze reprezentujący zarówno służbę prewencyjną, jak i kryminalną.

XI edycja konkursu objęta jest honorowym patronatem Komendanta Głównego Policji, zaś sama uroczystość wręczenia wyróżnień zostanie wpisana w centralne obchody Święta Policji.

Procedura zgłaszania policjantów do obecnej edycji konkursu "Policjant, który mi pomógł" trwa do 31 maja 2018 r.  Zgodnie z regulaminem konkursu, zgłoszenia policjanta może dokonać osoba indywidualna, instytucja lub organizacja. Natomiast laureatów konkursu (5 osób) wybiera Kapituła, w skład której wchodzą pracownicy Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia", laureaci ostatnich trzech edycji konkursu i przedstawiciel Biura Prewencji KGP. Typowanie kandydatów odbywa się na podstawie szczegółowej analizy uzasadnień zawartych w formularzach zgłoszeniowych.

Formularze zgłoszeniowe można nadsyłać na adres: [email protected]  lub pocztą na adres: "Niebieska  Linia",  02-121 Warszawa, ul. Korotyńskiego 13.

Formularz można pobrać na stronie: www.policjant.niebieskalinia.pl, gdzie również widnieje regulamin konkursu.

Zapraszamy do zgłaszania kandydatów!

űródło KGP


asp. szt. Marcin Krasucki
oficer prasowy KPP Radziejów

więcej
Niecodzienne spotkanie z "historią"
23/04/2018

O historii trzeba pamiętać, odwoływać się do niej, czerpać z niej to co najlepsze, bo ona nas uczy i przestrzega. Jest jak rzeka, warto dbać o jej nurt.
Niech to motto będzie swoistego rodzaju przekazem dla młodszych i starszych.
W kawiarni GOK we współpracy GOK i Stowarzyszenia Kulturalnego Gminy Osięciny odbyło się niecodzienne spotkanie z "historią". Okazja niebywała bo z racji obchodów 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Miłośnicy historii mogli wysłuchać wykładu połączonego z prezentacją multimedialną, pokazem strojów i ciekawym opowiadaniem Leszka Kalickiego, który przybliżył czasy "KONTUSZU SEJMIKOWEGO WOJEWÓDZTWA BRZESKO-KUJAWSKIEGO Z LAT 1776-1795".
W trakcie prezentacji odbyła się pogadanka na temat bezpieczeństwa, którą poprowadzili Policjanci z Radziejowa.
Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Radziejowie przedstawili szczegółowo problematykę dotyczącą oszustw kierowanych na osoby starsze. Przedstawione filmy pokazały, jak szeroki ma zasięg występowanie tego typu przestępstw. Oszustwa dotyczyły m.in. zawierania umów z telekomunikacją, z przedsiębiorstwem energii elektrycznej, pojawiła się metoda oszustw "na wnuczka", "na policjanta", na tzw. "szklankę wody".
Dziękujemy za spotkanie i miejmy nadzieję, że omówiona problematyka wpłynie na lepsze poznanie zagrożeń "czyhających" na Seniorów.
Zapraszamy do galerii na www.gok-osieciny.pl

GOK

więcej

 strona:  1 2 3 4 5 6 7 8 
   ©2005 Urząd Gminy Osięciny