Gmina Osięciny

Gmina zlokalizowana jest przy trakcie łączącym Brześć Kujawski i Radziejów – dwa ośrodki w obrębie Kujaw odgrywające istotną rolę już od wczesnego średniowiecza sprawia, że historia tych ziem zawsze pozostawała z nimi w bliskim związku. Istotną rolę odgrywała również bliska lokalizacja Włocławka, od XII w. Stolicy biskupstwa.

Charakterystyka Gminy

Obszar gminy Osięciny leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniej części powiatu radziejowskiego. W wewnętrznym podziale administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Osięciny jest jedną z 7 gmin powiatu radziejowskiego.

Wpisani w dzieje Osięcin i okolic

W czasie okupacji hitlerowskiej diecezja włocławska straciła 220 kapłanów tj. ponad 50% duchowieństwa. W tej liczbie znaleźli się dwaj kapłani z Osięcin: ks. proboszcz Wincenty Matuszewski i ks. prefekt Józef Kurzawa. Zamordowani zostali w bestialski sposób w nocy z 23 na 24 maja 1940 r.

KOMUNIKATY

Przerwa w dostawie energii elektrycznej

W dniu 05.10.2020  w godz. 8.00-14.00 nastąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców zasilanych ze stacji transformatorowej  Osłonki 4 Informacje o wyłączeniach w dostawie energii elektrycznej można śledzić na bieżąco klikając w logo ENERGA – Operator...

Zostań Honorowym Dawcą Krwi

28.11.2020r.(sobota) godz. 10-16
Plac OSP w Osięcinach
l

AKTUALNOŚCI

Realizacja programu Senior+

Gmina Osięciny w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 Edycja 2020 Moduł I „Utworzenie i/lub wyposażenie placówki „Senior+” realizuje następujące zadania: - Budowa windy osobowej w budynku Szkoły Podstawowej w Osięcinach: Wartość zadania:...

Informacja o zgłaszaniu zgonów w USC Osięciny

Urząd Stanu Cywilnego w Osięcinach uprzejmie informuje, iż zgłoszenia zgonów osób, które zmarły na terenie gminy Osięciny dokonuje się w tut. urzędzie gminy pokój nr 9. W związku z trudną sytuacją związaną z COVID-19 w bardzo pilnych przypadkach akty będą sporządzane...

Odbiór elewacji budynku OSP Pilichowo

W dniu dzisiejszym dokonano odbioru robót zadania polegającego na ociepleniu budynku remizy OSP w miejscowości Pilichowo. Zakres rzeczowy obejmował 400m2: ocieplenia ścian styropianem gr. 10cm; zakołkowania i zatopienia siatki; wykonania podkładu pod tynk; nałożenia...

NIEZBĘDNE INFORMACJE