Gmina Osięciny

Gmina zlokalizowana jest przy trakcie łączącym Brześć Kujawski i Radziejów – dwa ośrodki w obrębie Kujaw odgrywające istotną rolę już od wczesnego średniowiecza sprawia, że historia tych ziem zawsze pozostawała z nimi w bliskim związku. Istotną rolę odgrywała również bliska lokalizacja Włocławka, od XII w. Stolicy biskupstwa.

Charakterystyka Gminy

Obszar gminy Osięciny leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniej części powiatu radziejowskiego. W wewnętrznym podziale administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Osięciny jest jedną z 7 gmin powiatu radziejowskiego.

Wpisani w dzieje Osięcin i okolic

W czasie okupacji hitlerowskiej diecezja włocławska straciła 220 kapłanów tj. ponad 50% duchowieństwa. W tej liczbie znaleźli się dwaj kapłani z Osięcin: ks. proboszcz Wincenty Matuszewski i ks. prefekt Józef Kurzawa. Zamordowani zostali w bestialski sposób w nocy z 23 na 24 maja 1940 r.

Pamięci poległych żołnierzy

W dniu 1.09.2023 r. w 84 rocznicę wybuchu II wojny światowej Z-ca Wójta Gminy Osięciny – Marek Roszak oraz Przewodniczący Rady Gminy Osięciny – Ryszard Błaszczyk złożyli kwiaty na grobie poległych żołnierzy w czasie II wojny światowej jako wyraz szacunku i...

Apel do mieszkańców – oszczędzajmy wodę !

Obecnie trwa susza, której przyczyną jest brak opadów, a co za tym idzie obniżenie poziomu wód gruntowych. Apeluję do Mieszkańców gminy o oszczędne i racjonalne korzystanie z wody i niepodlewanie trawników, ogródków a także nienapełnianie basenów i oczek wodnych. Na...
Skip to content