Gmina Osięciny

Gmina zlokalizowana jest przy trakcie łączącym Brześć Kujawski i Radziejów – dwa ośrodki w obrębie Kujaw odgrywające istotną rolę już od wczesnego średniowiecza sprawia, że historia tych ziem zawsze pozostawała z nimi w bliskim związku. Istotną rolę odgrywała również bliska lokalizacja Włocławka, od XII w. Stolicy biskupstwa.

Charakterystyka Gminy

Obszar gminy Osięciny leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniej części powiatu radziejowskiego. W wewnętrznym podziale administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Osięciny jest jedną z 7 gmin powiatu radziejowskiego.

Wpisani w dzieje Osięcin i okolic

W czasie okupacji hitlerowskiej diecezja włocławska straciła 220 kapłanów tj. ponad 50% duchowieństwa. W tej liczbie znaleźli się dwaj kapłani z Osięcin: ks. proboszcz Wincenty Matuszewski i ks. prefekt Józef Kurzawa. Zamordowani zostali w bestialski sposób w nocy z 23 na 24 maja 1940 r.

Zaproszenie na obrady XLIV Sesji Rady Gminy Osięciny

Zapraszam na obrady XLIV Sesji Rady Gminy Osięciny, które odbędą się dnia 2 grudnia 2022 roku o godzinie 10.00 w Sali obrad Urzędu Gminy w Osięcinach. Porządek obrad: 1.Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum. 2.Przedstawienie porządku. 3.Przyjęcie protokołu z obrad...

Bezdomne pieski do adopcji!

Urząd Gminy w Osięcinach informuje o możliwości adopcji bezdomnych piesków odłowionych z terenu gminy Osięciny, obecnie przebywających na terenie PSZOK Osięciny. Pieski są zaszczepione, odrobaczone, istnieje możliwość sterylizacji na koszt Gminy. Więcej informacji na...
Skip to content