Gmina Osięciny

Gmina zlokalizowana jest przy trakcie łączącym Brześć Kujawski i Radziejów – dwa ośrodki w obrębie Kujaw odgrywające istotną rolę już od wczesnego średniowiecza sprawia, że historia tych ziem zawsze pozostawała z nimi w bliskim związku. Istotną rolę odgrywała również bliska lokalizacja Włocławka, od XII w. Stolicy biskupstwa.

Charakterystyka Gminy

Obszar gminy Osięciny leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniej części powiatu radziejowskiego. W wewnętrznym podziale administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Osięciny jest jedną z 7 gmin powiatu radziejowskiego.

Wpisani w dzieje Osięcin i okolic

W czasie okupacji hitlerowskiej diecezja włocławska straciła 220 kapłanów tj. ponad 50% duchowieństwa. W tej liczbie znaleźli się dwaj kapłani z Osięcin: ks. proboszcz Wincenty Matuszewski i ks. prefekt Józef Kurzawa. Zamordowani zostali w bestialski sposób w nocy z 23 na 24 maja 1940 r.

KOMUNIKATY

Ważna Informacja !

W dniu 30 marca 2024r. (sobota) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Stacja PKP będzie nieczynny.

więcej komunikatów »

1837-06-14

Maj 27, 2020

W wykazie stanu funduszu kas szkółek elementarnych obwodu kujawskiego w guberni mazowieckiej sporządzonym 14 czerwca 1837 r. przez Komisarza Obwodu Kujawskiego we Włocławku Osięciny wymienione są jako jedyna miejscowość w odniesieniu do obszaru dzisiejszej gminy. Szkółka elementarna w Osięcinach wraz z remanentem z lat ubiegłych posiadała 272 złote polskie i 1 grosz dochodu, z czego wydała 175 złotych polskich i 15 groszy.

 


Źródło:

xxx – APW, Naczelnik Powiatu Włocławskiego 1811-1866, sygn. 72, (71-78).

 Jan Cybertowicz

Skip to content