Gmina Osięciny

Gmina zlokalizowana jest przy trakcie łączącym Brześć Kujawski i Radziejów – dwa ośrodki w obrębie Kujaw odgrywające istotną rolę już od wczesnego średniowiecza sprawia, że historia tych ziem zawsze pozostawała z nimi w bliskim związku. Istotną rolę odgrywała również bliska lokalizacja Włocławka, od XII w. Stolicy biskupstwa.

Charakterystyka Gminy

Obszar gminy Osięciny leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniej części powiatu radziejowskiego. W wewnętrznym podziale administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Osięciny jest jedną z 7 gmin powiatu radziejowskiego.

Wpisani w dzieje Osięcin i okolic

W czasie okupacji hitlerowskiej diecezja włocławska straciła 220 kapłanów tj. ponad 50% duchowieństwa. W tej liczbie znaleźli się dwaj kapłani z Osięcin: ks. proboszcz Wincenty Matuszewski i ks. prefekt Józef Kurzawa. Zamordowani zostali w bestialski sposób w nocy z 23 na 24 maja 1940 r.

KOMUNIKATY

Ważna Informacja !

W dniu 30 marca 2024r. (sobota) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Stacja PKP będzie nieczynny.

więcej komunikatów »

1855-06-14

Maj 27, 2020

W archiwum parafii Opieki Matki Bożej w Osięcinach znajduje się dokument spisany w dniu 14 czerwca 1855 r. przez ks. Ludwika Bromierskiego na zakończenie budowy kościoła. Kościół p.w. Opieki Matki Bożej w Osięcinach został zbudowany w latach 1845 – 1855 z fundacji Józefa Gzowskiego oraz Józefa i Karoliny hr. Skarbek. Projektantem był Henryk Marconi, jeden z najwybitniejszych architektów działających w Polsce w pierwszej połowie XIX w. Zarządcą budowanego kościoła był ks. Ludwik Bromierski, który jako fundatorów kościoła wymienia tylko Karolinę i Józefa hr. Skarbków. Nie ma potrzeby opisywać zewnętrznego wyglądu kościoła, bo stoi w niezmienionej prawie formie do dnia dzisiejszego. Konieczny jednak będzie opis wnętrza kościoła.

Było pięć ołtarzy:

1. ołtarz główny – Najświętszej Marii Panny Pocieszenia,

2. ołtarz boczny – Św. Aniołów Stróżów,

3. drugi ołtarz boczny – Św. Prokopa, jako dawnego patrona kościoła,

4. ołtarz w kaplicy – Św. Józefa, jako patrona fundatora świątyni. Józef hr. Skarbek uzyskał w 1855 r. od Papieża Piusa IX odpust na odprawianie nabożeństwa w dniu 19 marca z wystawieniem Najświętszego Sakramentu,

5. ołtarz znajdujący się naprzeciwko kaplicy – Najświętszej Marii Panny Skępskiej.

Również kosztem fundatorów kościół został wyposażony we wszystko co było niezbędne. Przy kościele znajdowało się bractwo Św. Aniołów Stróżów.

Na dokumencie wystawionym przez ks. Ludwika Bromierskiego są trzy pieczęcie. Jedna z nich to pieczęć poprzedniego kościoła zawierająca pełne brzmienie tytułu: Św. Prokop Męczennik Żołnierz.

 

 


Źródła:

xxx- M. Borucki, Ziemia kujawska pod względem historycznym, geograficznym, archeologicznym, ekonomicznym i statystycznym, Włocławek 1882, s 256.

xxx – Parafia Opieki Matki Bożej w Osięcinach, Dokument spisany przez ks. Ludwika Bromierskiego na zakończenie budowy kościoła w dniu 14 czerwca 1855 r. (Zdjęcie pierwszej strony dokumentu.)

 

Jan Cybertowicz

 

 


Opis fotografii:

01. Pierwsza strona dokumentu.

Skip to content