Gmina Osięciny

Gmina zlokalizowana jest przy trakcie łączącym Brześć Kujawski i Radziejów – dwa ośrodki w obrębie Kujaw odgrywające istotną rolę już od wczesnego średniowiecza sprawia, że historia tych ziem zawsze pozostawała z nimi w bliskim związku. Istotną rolę odgrywała również bliska lokalizacja Włocławka, od XII w. Stolicy biskupstwa.

Charakterystyka Gminy

Obszar gminy Osięciny leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniej części powiatu radziejowskiego. W wewnętrznym podziale administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Osięciny jest jedną z 7 gmin powiatu radziejowskiego.

Wpisani w dzieje Osięcin i okolic

W czasie okupacji hitlerowskiej diecezja włocławska straciła 220 kapłanów tj. ponad 50% duchowieństwa. W tej liczbie znaleźli się dwaj kapłani z Osięcin: ks. proboszcz Wincenty Matuszewski i ks. prefekt Józef Kurzawa. Zamordowani zostali w bestialski sposób w nocy z 23 na 24 maja 1940 r.

KOMUNIKATY

Ważna Informacja !

W dniu 30 marca 2024r. (sobota) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Stacja PKP będzie nieczynny.

więcej komunikatów »

1838-04-30

Maj 27, 2020

Ojciec Józefa hr. Skarbka  twórcy Fundacji Dobroczynnej Józefa i Karoliny z Popławskich hr. Skarbków w Osięcinach – Fryderyk Florian hr. Skarbek był dwukrotnie żonaty. Pierwsza jego żona Prakseda z Gzowskich, z którą miał syna Józefa (ur. 13 marca 1819 r. – zm. 24 lipca 1900 r.) zmarła 25 maja 1836 r. W dniu 30 kwietnia 1838 r. ożenił się powtórnie z Pelagią z Rutkowskich herbu Pobóg, córką Mariana i Balbiny z Nosarzewskich herbu Dołęga, z którą miał syna Henryka (ur. 10 lub 17 kwietnia 1839 r. – zm. 2 stycznia 1904 r. ), syna Władysława (zm. w 1855 r. w 13 roku życia) i córkę Zofię (ur. 15 maja 1847 r.) zaślubioną Bronisławowi Łuszczewskiemu herbu Korczak, właścicielowi dóbr Jeżówka w powiecie warszawskim, synowi Adama i Bogumiły Skarzyńskiej herbu Bończa.

 

Źródła:

xxx – Bartoszyński K., Kieniewicz S., Skarbek Fryderyk Florian, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t.38/1, z. 156, Warszawa – Kraków 1997, s. 12.

xxx – Żychliński T., Złota księga szlachty polskiej, t. 25, Poznań 1903, s. 115.

xxx – Sielużycki Cz., Studium genealogiczno – historyczne rodu Skarbków i rodziny matki Chopina (Krzyżanowskich), „Rocznik Chopinowski 22/23, Warszawa 1996-1997, s. 334-3343 i tablica I.

xxx – Archiwum USC Urzędu Gminy w Osięcinach, Akt zgonu Józefa hr. Skarbka, Nr 29/1900.

 

Jan Cybertowicz

Skip to content