Gmina Osięciny

Gmina zlokalizowana jest przy trakcie łączącym Brześć Kujawski i Radziejów – dwa ośrodki w obrębie Kujaw odgrywające istotną rolę już od wczesnego średniowiecza sprawia, że historia tych ziem zawsze pozostawała z nimi w bliskim związku. Istotną rolę odgrywała również bliska lokalizacja Włocławka, od XII w. Stolicy biskupstwa.

Charakterystyka Gminy

Obszar gminy Osięciny leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniej części powiatu radziejowskiego. W wewnętrznym podziale administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Osięciny jest jedną z 7 gmin powiatu radziejowskiego.

Wpisani w dzieje Osięcin i okolic

W czasie okupacji hitlerowskiej diecezja włocławska straciła 220 kapłanów tj. ponad 50% duchowieństwa. W tej liczbie znaleźli się dwaj kapłani z Osięcin: ks. proboszcz Wincenty Matuszewski i ks. prefekt Józef Kurzawa. Zamordowani zostali w bestialski sposób w nocy z 23 na 24 maja 1940 r.

KOMUNIKATY

Ważna Informacja !

W dniu 30 marca 2024r. (sobota) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Stacja PKP będzie nieczynny.

więcej komunikatów »

1914-08-15

Maj 27, 2020

Po wybuchu w 1914 r. I wojny światowej dla Osięcin otworzyły się nowe perspektywy, ponieważ zaborcy dotychczas zgodni w tłumieniu jakichkolwiek zrywów wyzwoleńczych narodu polskiego stanęli w przeciwnych obozach. Rosjanie z Osięcin wycofali się już 15 sierpnia 1914 r. niszcząc przy tym zapas wódek zmagazynowany w pomieszczeniach akcyzy. Strażacy z Osięcin polewali zniszczony magazyn wodą w celu zapobieżenia przed ewentualnym pożarem a wielu mieszkańców próbowało uratować coś dla siebie z rozbitego magazynu. Wytworzyło się przy tym trochę niepokoju i bałaganu. O spokój nawoływał ksiądz proboszcz Wiktor Janowski.

 

Źródło:

xxx – S. Górecki, Wybrane zagadnienia z dziejów Osięcin na przełomie XIX i XX stulecia, Warszawa.

 

Jan Cybertowicz

Skip to content