Gmina Osięciny

Gmina zlokalizowana jest przy trakcie łączącym Brześć Kujawski i Radziejów – dwa ośrodki w obrębie Kujaw odgrywające istotną rolę już od wczesnego średniowiecza sprawia, że historia tych ziem zawsze pozostawała z nimi w bliskim związku. Istotną rolę odgrywała również bliska lokalizacja Włocławka, od XII w. Stolicy biskupstwa.

Charakterystyka Gminy

Obszar gminy Osięciny leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniej części powiatu radziejowskiego. W wewnętrznym podziale administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Osięciny jest jedną z 7 gmin powiatu radziejowskiego.

Wpisani w dzieje Osięcin i okolic

W czasie okupacji hitlerowskiej diecezja włocławska straciła 220 kapłanów tj. ponad 50% duchowieństwa. W tej liczbie znaleźli się dwaj kapłani z Osięcin: ks. proboszcz Wincenty Matuszewski i ks. prefekt Józef Kurzawa. Zamordowani zostali w bestialski sposób w nocy z 23 na 24 maja 1940 r.

KOMUNIKATY

więcej komunikatów »

1995-08-15

Maj 27, 2020

Rok 1995 upłynął na przygotowaniach i obchodach 700-lecia Osięcin. Sprawa obchodów 700-lecia Osięcin była przedmiotem rozważań na V Sesji Rady Gminy w dniu 15 listopada 1994 r. W dniu 23 listopada 1994 r. wybrany został komitet obchodów. Program obchodów rozłożony był na okres od 24 maja 1995 r. do końca września 1995 r. Większość imprez odbywała się na oddanym już do użytku stadionie sportowym. Przyjęty kilka lat wcześniej –  1 sierpnia 1990 r. – Uchwałą Nr III/17/90 Rady Gminy Osięciny herb rodowy Skarbków Abdank-Habdank   jako herb Gminy Osięciny, w ramach obchodów 700-lecia Osięcin, Radny Rady Gminy Jan Cybertowicz w maju 1995 r. opracował graficznie i kolorystycznie. Projekt ten z malaturą art. malarza Piotra Będkowskiego od 1995 r. stał się symbolem Gminy Osięciny.

 W dniu 15 sierpnia 1995 r. odbyła się uroczysta Sesja Rady Gminy w Osięcinach poświęcona obchodom 700-lecia Osięcin.

 

Źródła:

xxx – Bieżąca dokumentacja Urzędu Gminy Osięciny.

 

Jan Cybertowicz

 

 

Opis fotografii:

01.    Projekt graficzny herbu Gminy Osięciny opracowany w maju 1995 r. przez Jana Cybertowicza. (fot. Jan Cybertowicz)


 

02.    Herb Gminy Osięciny na podstawie projektu graficznego i kolorystycznego Jana Cybertowicza z malaturą art. malarza Piotra Będkowskiego.   (fot. Jan Cybertowicz)


 

03.    Haftowany Herb Gminy Osięciny wykonany wg projektu Jana Cybertowicza. (ze zbiorów Urzędu Gminy Osięciny)


 

Skip to content