Gmina Osięciny

Gmina zlokalizowana jest przy trakcie łączącym Brześć Kujawski i Radziejów – dwa ośrodki w obrębie Kujaw odgrywające istotną rolę już od wczesnego średniowiecza sprawia, że historia tych ziem zawsze pozostawała z nimi w bliskim związku. Istotną rolę odgrywała również bliska lokalizacja Włocławka, od XII w. Stolicy biskupstwa.

Charakterystyka Gminy

Obszar gminy Osięciny leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniej części powiatu radziejowskiego. W wewnętrznym podziale administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Osięciny jest jedną z 7 gmin powiatu radziejowskiego.

Wpisani w dzieje Osięcin i okolic

W czasie okupacji hitlerowskiej diecezja włocławska straciła 220 kapłanów tj. ponad 50% duchowieństwa. W tej liczbie znaleźli się dwaj kapłani z Osięcin: ks. proboszcz Wincenty Matuszewski i ks. prefekt Józef Kurzawa. Zamordowani zostali w bestialski sposób w nocy z 23 na 24 maja 1940 r.

KOMUNIKATY

Ważna Informacja !

W dniu 30 marca 2024r. (sobota) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Stacja PKP będzie nieczynny.

więcej komunikatów »

1936-09-28

Maj 27, 2020

Głos Nieszawski z 28 września 1936 r. nie szczędził pochwał Spółdzielczemu Stowarzyszeniu Spożywców „Jutrzenka” w Osięcinach a szczególnie ludziom nią kierujących. Spółdzielnia „Jutrzenka” była jedną z nielicznych spółdzielni, która oparła się kryzysowi, a wręcz przeciwnie rozwijała się. Za 1935 r. Spółdzielnia uzyskała tak dobry wynik, że z zysków wydzieliła dla swoich członków łącznie 7,5 % dywidendy towarowej i oprocentowania udziałów, mimo że na własnym terenie pobudowała murowany magazyn na nawozy sztuczne, węgiel, koks itp. Uruchomienie składu nawozów sztucznych, w którym członkowie Spółdzielni, ale także i nie stowarzyszeni, mogli zaopatrzyć się w gwarantowanej jakości towar znacznie podniosło znaczenie Spółdzielni wśród okolicznych rolników. Ponadto w najbliższych zamierzeniach było uruchomienie sklepu żelaznego i bławatnego obok prowadzonego już kolonialnego i galanteryjnego. Duże zasługi dla tak dobrej kondycji Spółdzielni miał jeden z pierwszych jej członków Zarządu mecenas Tomasz Kułakowski, który już przed 1924 r. doprowadził do tego, że Spółdzielnia mogła kupić nieruchomość łącznie z kawałkiem ziemi, co było później sprzyjającą okolicznością w rozwoju Spółdzielni. Do wybitniejszych członków Zarządu należał także Walenty Olszewski, kierownik Szkoły Powszechnej w Osięcinach, który postawił Spółdzielnię na wysokim poziomie obrotów handlowych. Na koniec 1935 r. fundusze zasobowe Spółdzielni przekroczyły wysokość kapitału zakładowego. Spółdzielnia nie miała należności trudnych do ściągnięcia ani też uciążliwych wierzycieli. Nic też dziwnego, że ciągle zwiększała się ilość członków, tym bardziej że udział wynosił tylko 25 zł. Niemały wkład w pomyślny rozwój Spółdzielni miała Rada Nadzorcza, którą przez wiele lat jako prezes kierował ks. Wincenty Matuszewski, proboszcz parafii Osięciny.

 

Źródło:

xxx – Głos Nieszawski Rok VII, Nr 121 z poniedziałku 28 września 1936 r.

 

Jan Cybertowicz

Skip to content