Gmina Osięciny

Gmina zlokalizowana jest przy trakcie łączącym Brześć Kujawski i Radziejów – dwa ośrodki w obrębie Kujaw odgrywające istotną rolę już od wczesnego średniowiecza sprawia, że historia tych ziem zawsze pozostawała z nimi w bliskim związku. Istotną rolę odgrywała również bliska lokalizacja Włocławka, od XII w. Stolicy biskupstwa.

Charakterystyka Gminy

Obszar gminy Osięciny leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniej części powiatu radziejowskiego. W wewnętrznym podziale administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Osięciny jest jedną z 7 gmin powiatu radziejowskiego.

Wpisani w dzieje Osięcin i okolic

W czasie okupacji hitlerowskiej diecezja włocławska straciła 220 kapłanów tj. ponad 50% duchowieństwa. W tej liczbie znaleźli się dwaj kapłani z Osięcin: ks. proboszcz Wincenty Matuszewski i ks. prefekt Józef Kurzawa. Zamordowani zostali w bestialski sposób w nocy z 23 na 24 maja 1940 r.

KOMUNIKATY

Ważna Informacja !

W dniu 30 marca 2024r. (sobota) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Stacja PKP będzie nieczynny.

więcej komunikatów »

1942-11-25

Maj 27, 2020

Józef Skonieczny z Osięcin po wybuchu II wojny Światowej dostał w dniu 24 sierpnia 1939 r. kartę mobilizacyjną do I Pułku Radiotelegrafistów w Warszawie, gdzie został przydzielony do Łączności Naczelnego Dowództwa Lotnictwa. W czasie ewakuacji poprzez Rumunię i Francję dostał się do Anglii. W Anglii przeszedł kurs strzelców samolotowych i został przydzielony do 300 dywizjonu bombowego w Hemswell. W dniu 25 listopada 1942 r. na Vickers “Wellington” Mk IV nr Z 1495 odbywał lot bojowy z zadaniem bombardowania Essen. Podczas przelotu nad cel samolot został zestrzelony przez artylerię przeciwlotniczą w rejonie Bergen w Holandii. Ranny i poparzony Józef Skonieczny zmarł w trakcie leczenia w lazarecie jenieckim w Stadtrode.

 


Źródła:

xxx – Cybertowicz J., Skonieczny Józef, [w:] Słownik Biograficzny Powiatu Radziejowskiego, pod red. J. Kołtuniaka, z. 1, Piotrków Kuj. – Włocławek, 2002, s. 69-70.

xxx – Cybertowicz J., Józef Skonieczny – lotnik z Osięcin, “Kronika – Gazeta Radziejowska”, cz. 1 – Nr 12/63 grudzień 2001, s. 10–11, cz. 2 – Nr 1/64 styczeń 2002, s. 8, cz. 3 – 2/65 luty 2002, s. 7.

 Jan Cybertowicz

Skip to content