Gmina Osięciny

Gmina zlokalizowana jest przy trakcie łączącym Brześć Kujawski i Radziejów – dwa ośrodki w obrębie Kujaw odgrywające istotną rolę już od wczesnego średniowiecza sprawia, że historia tych ziem zawsze pozostawała z nimi w bliskim związku. Istotną rolę odgrywała również bliska lokalizacja Włocławka, od XII w. Stolicy biskupstwa.

Charakterystyka Gminy

Obszar gminy Osięciny leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniej części powiatu radziejowskiego. W wewnętrznym podziale administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Osięciny jest jedną z 7 gmin powiatu radziejowskiego.

Wpisani w dzieje Osięcin i okolic

W czasie okupacji hitlerowskiej diecezja włocławska straciła 220 kapłanów tj. ponad 50% duchowieństwa. W tej liczbie znaleźli się dwaj kapłani z Osięcin: ks. proboszcz Wincenty Matuszewski i ks. prefekt Józef Kurzawa. Zamordowani zostali w bestialski sposób w nocy z 23 na 24 maja 1940 r.

KOMUNIKATY

Ważna Informacja !

W dniu 30 marca 2024r. (sobota) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Stacja PKP będzie nieczynny.

więcej komunikatów »

1946-11-29

Maj 27, 2020

Działająca w Osięcinach Filia Spółdzielni Rolniczo-Handlowej “Samopomoc Chłopska” powstałej w maju 1945 r. w Aleksandrowie w dniu 29 listopada 1946 r. została przejęta przez Gminną Spółdzielnię “Samopomoc Chłopska” w Osięcinach.

 


Źródła:

xxx Spółdzielczość zaopatrzenia i zbytu województwa bydgoskiego. Monografia X – lecia 1948-1958, pod red. S. Potockiego, Wojewódzki Związek Gminnych Spółdzielni “Samopomoc Chłopska” w Bydgoszczy, 1959, s. 82.

 

xxx – Materiały archiwalne i bieżąca dokumentacja Spółdzielni “Jutrzenka”.

xxx – Zdjęcie ze zbiorów archiwalnych Jana Cybertowicza.

 

Jan Cybertowicz

 


Opis fotografii.
1. Biuro i magazyn Gminnej Spółdzielni “Samopomoc Chłopska” w Osięcinach po przejętej w dniu 29 listopada 1946 r. Spółdzielni Rolniczo-Handlowej “Samopomoc Chłopska” w Aleksandrowie Oddział w Osięcinach. Obecnie budynki te znajdują się: biuro – ul. Kilinskiego 10, magazyn – ul. Kilińskiego 12)


Skip to content