Gmina Osięciny

Gmina zlokalizowana jest przy trakcie łączącym Brześć Kujawski i Radziejów – dwa ośrodki w obrębie Kujaw odgrywające istotną rolę już od wczesnego średniowiecza sprawia, że historia tych ziem zawsze pozostawała z nimi w bliskim związku. Istotną rolę odgrywała również bliska lokalizacja Włocławka, od XII w. Stolicy biskupstwa.

Charakterystyka Gminy

Obszar gminy Osięciny leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniej części powiatu radziejowskiego. W wewnętrznym podziale administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Osięciny jest jedną z 7 gmin powiatu radziejowskiego.

Wpisani w dzieje Osięcin i okolic

W czasie okupacji hitlerowskiej diecezja włocławska straciła 220 kapłanów tj. ponad 50% duchowieństwa. W tej liczbie znaleźli się dwaj kapłani z Osięcin: ks. proboszcz Wincenty Matuszewski i ks. prefekt Józef Kurzawa. Zamordowani zostali w bestialski sposób w nocy z 23 na 24 maja 1940 r.

KOMUNIKATY

więcej komunikatów »

2000-11-29

Maj 27, 2020

Dnia 5 kwietnia 2000 r. w Gminnym Ośrodku Kultury odbyło się spotkanie grupy założycielskiej Stowarzyszenia Kulturalnego Gminy Osięciny, a 29 listopada 2000 r. zebranie założycielskie, które upoważniło wybrany Komitet Założycielski do zarejestrowania stowarzyszenia w sądzie. Po dopełnieniu wszystkich formalności w dniu 8 stycznia 2001 r. odbyło się walne zebranie członków Stowarzyszenia Kulturalnego Gminy Osięciny, na którym zostały wybrane władze stowarzyszenia. W skład zarządu weszli: Bogdan Karpiński – prezes, Jan Cyberowicz – wiceprezes, Halina Urbańska – sekretarz, Jan Nocoń. – skarbnk i Wiesława Klajn – członek. Stowarzyszenie Kulturalne Gminy Osięciny prowadzi szeroką działalność kulturalną. Przede wszystkim jest współorganizatorem większości imprez ogólnodostępnych na terenie Osięcin. Między innymi były to: "Dni Osięcin", "Powitanie wakacji" i "Pożegnanie lata", na których w ramach współpracy z SKGO zaprezentował dwa śmigłowce bojowe 56 Pułk Śmigłowców Bojowych z jednostki wojskowej w Inowrocławiu. Na imprezach w Osięcinach zaprezentowała się także sekcja balonowa, szybowcowa i skoczków spadochronowych Aeroklubu Włocławskiego w Kruszynie oraz Obserwatorium Astronomiczne we Włocławku.

W ramach comiesięcznych spotkań zapraszani są ciekawi ludzie z kręgu szeroko pojętej kultury. Spotkania organizowane były między innymi z: Prezesem Włocławskiego Towarzystwa Naukowego dr Stanisławem Kunikowskim, pracownikiem naukowym UMK w Toruniu dr Marią Jadczak oraz z wielu innymi. To tylko drobny wycinek działalności Stowarzyszenia Kulturalnego Gminy Osięciny. Jednym z ciekawszych pomysłów SKGO było wydanie Monografii Osięcin i okolic. W tym celu wybrany był Komitet ds. Wydania Monografii, którego przewodniczącym był Jan Nocoń.

Obecny Zarząd Stowarzyszenia Kulturalnego Gminy Osięciny wybrany na zebraniu sprawozdawczo wyborczym 9 listopada 2005 r. stanowią: Bogdan Karpiński – prezes, Elżbieta Maliszewska – sekretarz, Jan Nocoń – skarbnik oraz Halina Urbańska i Jan Cybertowicz – członkowie.


Źródła:

xxx – Bieżąca dokumentacja Stowarzyszenia Kulturalnego Gminy Osięciny.

 

Jan Cybertowicz

 

Opis fotografii:


Członkowie Stowarzyszenia Kulturalnego Gminy Osięciny w swojej siedzibie w Gminnym Ośrodku Kultury. Siedzą od lewej: 1. Elżbieta Maliszewska, 2. Halina Urbańska, 3. Teresa Szmagalska, 4. Danuta Nowacka, 5. Grażyna Karpińska, 6. Halina Płoszaj. Stoją od lewej: 1. Ryszard Błaszczyk, 2. Antoni Trzeciak, 3. Zbigniew Poliński, 4. Bogdan Karpiński – prezes, 5. Jan Cybertowicz, 6. Jolanta Smętek, 7. Jan Nocoń, 8. Zenon Paliwowa, 9. Roman Chenc, 10. Szczepan Marchwiński. Fot. Justyna Izydorczyk w dniu 4 stycznia 2006 r.

 


Skip to content