Gmina Osięciny

Gmina zlokalizowana jest przy trakcie łączącym Brześć Kujawski i Radziejów – dwa ośrodki w obrębie Kujaw odgrywające istotną rolę już od wczesnego średniowiecza sprawia, że historia tych ziem zawsze pozostawała z nimi w bliskim związku. Istotną rolę odgrywała również bliska lokalizacja Włocławka, od XII w. Stolicy biskupstwa.

Charakterystyka Gminy

Obszar gminy Osięciny leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniej części powiatu radziejowskiego. W wewnętrznym podziale administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Osięciny jest jedną z 7 gmin powiatu radziejowskiego.

Wpisani w dzieje Osięcin i okolic

W czasie okupacji hitlerowskiej diecezja włocławska straciła 220 kapłanów tj. ponad 50% duchowieństwa. W tej liczbie znaleźli się dwaj kapłani z Osięcin: ks. proboszcz Wincenty Matuszewski i ks. prefekt Józef Kurzawa. Zamordowani zostali w bestialski sposób w nocy z 23 na 24 maja 1940 r.

KOMUNIKATY

więcej komunikatów »

1949-12-01

Maj 27, 2020

Na przełomie 1949 i 1950 r. w Gminnej Spółdzielni “Samopomoc Chłopska” w Osięcinach nastąpiło kilka zmian. Decyzją Centrali Rolniczych Spółdzielni w Bydgoszczy Wydział Rewizyjny buchalter Wacław Danielak w listopadzie został zabrany z Gminnej Spółdzielni. Głównym księgowym Spółdzielni od dnia 1 grudnia 1949 r. został Władysław Kurowski. Na polecenie Powiatowej Rady Związków Zawodowych w ramach działalności Gminnej Spółdzielni otworzono w Osięcinach świetlicę, której świetlicowym został Jan Woliński. Na podstawie zarządzenia Powiatowego Związku Gminnych Spółdzielni usunięto dewocjonalia ze sklepu nr 3, a Sekretarz Komitetu Gminnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Osięcinach na posiedzeniu Zarządu w dniu 18 stycznia 1950 r. polecił członkom zarządu prowadzenie na terenie działalności Spółdzielni akcji uświadamiającej o wyższości gospodarki kolektywnej celem organizowania Spółdzielni Produkcyjnych.

 Źródła:

xxx – Materiały archiwalne i bieżąca dokumentacja Spółdzielni “Jutrzenka”.

xxx – Zdjęcie ze zbiorów archiwalnych Jana Cybertowicza.

 

Jan Cybertowicz

 


Opis fotografii:
1. – Świetlica Koła Związku Zawodowego R.P. Pracowników Spółdzielczych Gminnej Spółdzielni “Samopomoc Chłopska” w Osięcinach otworzona na przełomie 1949/1950 r. przy Placu Stalina (Obecnie Pl. Boh. Powst. Warszawy 15. – nie istnieje). Pierwszym świetlicowym był Jan Woliński.

Skip to content