Gmina Osięciny

Gmina zlokalizowana jest przy trakcie łączącym Brześć Kujawski i Radziejów – dwa ośrodki w obrębie Kujaw odgrywające istotną rolę już od wczesnego średniowiecza sprawia, że historia tych ziem zawsze pozostawała z nimi w bliskim związku. Istotną rolę odgrywała również bliska lokalizacja Włocławka, od XII w. Stolicy biskupstwa.

Charakterystyka Gminy

Obszar gminy Osięciny leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniej części powiatu radziejowskiego. W wewnętrznym podziale administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Osięciny jest jedną z 7 gmin powiatu radziejowskiego.

Wpisani w dzieje Osięcin i okolic

W czasie okupacji hitlerowskiej diecezja włocławska straciła 220 kapłanów tj. ponad 50% duchowieństwa. W tej liczbie znaleźli się dwaj kapłani z Osięcin: ks. proboszcz Wincenty Matuszewski i ks. prefekt Józef Kurzawa. Zamordowani zostali w bestialski sposób w nocy z 23 na 24 maja 1940 r.

KOMUNIKATY

Ważna Informacja !

W dniu 30 marca 2024r. (sobota) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Stacja PKP będzie nieczynny.

więcej komunikatów »

1951-10-10

Maj 27, 2020

W dniu 10 października 1951 r. Sąd Okręgowy we Włocławku zarejestrował nowy Zarząd Gminnej Spółdzielni “Samopomoc Chłopska” w Osięcinach w składzie:1.


Stanisław Walczak
prezes zarządu


2.


Stanisław Tymoszuk
członek zarządu


3.


Jan Kozicki
członek zarządu


4.


Andrzej Boniec
zastępca członka zarządu


5.


Kazimierz Grzelak
zastępca członka zarząduPod koniec 1950 r. Gminna Spółdzielnia “Samopomoc Chłopska” w Osięcinach posiadany tabor mechaniczny: ciągnik z przyczepą, 2 samochody ciężarowe i 2 samochody osobowe na skutek odgórnego zarządzenia musiała przekazać do PZGS. W związku z tym nastąpiły trudności w przewozie towarów. Posiadany tabor konny w ilości 2 wozów i 3 trzech koni nie zabezpieczał wszystkich potrzeb. W tym czasie występowały duże braki w zaopatrzeniu w opał. Aby zapobiec temu problemowi Gminna Spółdzielnia od początku 1951 r. rozpoczęła prace przygotowawcze do eksploatacji torfu, polegające na przeszkoleniu 2 kierowników eksploatacji. W 1951 r. przy wydobyciu torfu pracowało 14 pracowników. Wydobyty torf stanowił 40% zaopatrzenia w opał na terenie gminy.

Około połowy 1951 r. w Spółdzielni pracowało już 200 pracowników, w tym 38 kobiet. Było 118 pracowników fizycznych i 82 pracowników umysłowych. W Gminie Osięciny były wtedy 33 gromady o łącznej ilości około 10 tys. mieszkańców. Do Spółdzielni należało 2223 członków, w tym 942 kobiety.

Źródła:

xxx – APW, Akta Rejestru Handlowego Sądu Okręgowego i Sądu Powiatowego we Włocławku z lat 1917-1970, Rejestr Spółdzielni, t.5, sygn. 1/5, Nr 514.

xxx – Materiały archiwalne i bieżąca dokumentacja Spółdzielni “Jutrzenka”.

xxx – Zdjęcie ze zbiorów archiwalnych Jana Cybertowicza.

 

Jan Cybertowicz

 


Opis fotografii:
  1. Stanisław Tymoszuk – Członek Zarządu Gminnej Spółdzielni “Samopomoc Chłopska” w Osięcinach zarejestrowanego w dniu 10 października 1951 r. w Sądzie Okręgowym we Włocławku.Skip to content