Gmina Osięciny

Gmina zlokalizowana jest przy trakcie łączącym Brześć Kujawski i Radziejów – dwa ośrodki w obrębie Kujaw odgrywające istotną rolę już od wczesnego średniowiecza sprawia, że historia tych ziem zawsze pozostawała z nimi w bliskim związku. Istotną rolę odgrywała również bliska lokalizacja Włocławka, od XII w. Stolicy biskupstwa.

Charakterystyka Gminy

Obszar gminy Osięciny leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniej części powiatu radziejowskiego. W wewnętrznym podziale administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Osięciny jest jedną z 7 gmin powiatu radziejowskiego.

Wpisani w dzieje Osięcin i okolic

W czasie okupacji hitlerowskiej diecezja włocławska straciła 220 kapłanów tj. ponad 50% duchowieństwa. W tej liczbie znaleźli się dwaj kapłani z Osięcin: ks. proboszcz Wincenty Matuszewski i ks. prefekt Józef Kurzawa. Zamordowani zostali w bestialski sposób w nocy z 23 na 24 maja 1940 r.

KOMUNIKATY

Ważna Informacja !

W dniu 30 marca 2024r. (sobota) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Stacja PKP będzie nieczynny.

więcej komunikatów »

1952-08-20

Maj 27, 2020

Walne Zgromadzenie Przedstawicieli Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Osiecinach w dniu 20 sierpnia 1952 r. dokonało wyboru nowego Zarządu w składzie:1.


Tadeusz Wyrzykowski
prezes zarządu


2.


Stanisław  Tymoszuk
członek zarządu


3.


Zbigniew Kopczyński
członek zarządu


4.


Andrzej Boniec
zastępca członka zarządu


5.


Kazimierz Grzelak
zastępca członka zarządu


Zarząd w powyższym składzie działał do 8 stycznia 1955 r.

  Ważnym wydarzeniem gospodarczym w Gminnej Spółdzielni była budowa w 1952 roku dwukondygnacyjnego magazynu paszowego. Magazyn został pobudowany systemem gospodarczym, tuż przy ul. Targowej.

Pod koniec 1954 roku na stanowiskach materialnie odpowiedzialnych w Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Osięcinach pracowali:

1.   Magazyn Towarów Masowych                           –          Stanisław Adamczyk

2.   Magazyn Pasz Objętościowych                          –           Władysław Maciejewski

3.   Magazyn Zbożowy                                              –          Stefan Lewandowski

4.   Skup skór i odpadków                                        –           Julian Wysocki

5.   Skup Jaj i Drobiu                                                –           Marian Gralak

6.   Piekarnia                                                              –          Stanisław Jarzyński

7.   Masarnia                                                              –          Zygmunt Dankiewicz

8.   Sklep piekarski                                                    –          Barbara Pawłowska

9.   Sklep Masarski                                                    –          Stanisław Trząsalski

10. Sklep Mleczarski                                                 –          Izabela Wójcik

11. Sklep Wymiany za Len i Konopie                      –           Kazimiera  Rasińska

12. Gospoda (magazyn i bufet)                                 –           Franciszek Surdyk

13. Magazyn SGR (Nagórki)                                    –           Stanisław Koźmiński

14. Magazyn Rozdzielczy                                         –           Józef Los

15. Sklep Nr 1 Osięciny                                            –           Władysław Rutkowski

16. Sklep Nr 2 Osięciny (włókienniczy)                    –          Teresa Izydorczyk

         –    ,,   –                   (obuwie)                             –           Józefa Dankiewicz

17. Sklep Nr 3 Osięciny                                            –            Janina Kłosowska

18. Sklep Nr 5 Osięciny                                            –            Józef Mielcarek

19. Sklep Nr 12  Osięciny                                         –            Karolina Danielak

20. Sklep nr 4 Płowce                                                –           Adamina  Kościołowska

21. Sklep nr 10  Pocierzyn                                        –            Henryk Chłodziński

22. Sklep nr 11   Pilichowo                                       –             …………  Spychalska

23. Punkt Sprzedaży Pomocniczej – Bełszewo        –            Wincenty Wrocławski

24. Punkt Sprzedaży Pomocniczej – Kościelna Wieś –          Barbara Lisota

25. Punkt Sprzedaży Pomocniczej – Wola Skarbkowa –       Marta Machalska

26. Punkt Sprzedaży Pomocniczej – Lekarzewice     –          Czesław Kacprzak

27. Punkt Sprzedaży Pomocniczej – Ruszki              –          Władysław Szczepański

28. Punkt Sprzedaży Pomocniczej – Borucinek        –           Jan Choziak

29. Punkt Sprzedaży Pomocniczej – Borucin            –           Sylwester Małecki

30. Punkt Sprzedaży Pomocniczej – Sadłużek          –           Czesław Pakulski

31. Punkt Sprzedaży Pomocniczej – Osięciny – Kiosk –       Kazimiera Sateja

32. Punkt Sprzedaży Pomocniczej – Kwilno             –            …………… Wilińska  

 

Źródło: 

xxx – Materiały archiwalne i bieżąca dokumentacja Spółdzielni „Jutrzenka”.

xxx – Zdjęcie ze zbiorów archiwalnych Jana Cybertowicza.

 

Jan Cybertowicz

 

Opis fotografii:

01.   Dwukondygnacyjny magazyn paszowy GS „SCH” w Osięcinach  pobudowany w 1952 r. systemem gospodarczym, tuż przy ul. Targowej.

 

Skip to content