Gmina Osięciny

Gmina zlokalizowana jest przy trakcie łączącym Brześć Kujawski i Radziejów – dwa ośrodki w obrębie Kujaw odgrywające istotną rolę już od wczesnego średniowiecza sprawia, że historia tych ziem zawsze pozostawała z nimi w bliskim związku. Istotną rolę odgrywała również bliska lokalizacja Włocławka, od XII w. Stolicy biskupstwa.

Charakterystyka Gminy

Obszar gminy Osięciny leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniej części powiatu radziejowskiego. W wewnętrznym podziale administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Osięciny jest jedną z 7 gmin powiatu radziejowskiego.

Wpisani w dzieje Osięcin i okolic

W czasie okupacji hitlerowskiej diecezja włocławska straciła 220 kapłanów tj. ponad 50% duchowieństwa. W tej liczbie znaleźli się dwaj kapłani z Osięcin: ks. proboszcz Wincenty Matuszewski i ks. prefekt Józef Kurzawa. Zamordowani zostali w bestialski sposób w nocy z 23 na 24 maja 1940 r.

KOMUNIKATY

Ważna Informacja !

W dniu 30 marca 2024r. (sobota) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Stacja PKP będzie nieczynny.

więcej komunikatów »

1958-10-01

Maj 27, 2020

Po powołaniu w sierpniu 1948 r. Biblioteki Publicznej w Osięcinach przez pierwsze lata ciągle zmieniali się bibliotekarze co bardzo niekorzystnie wpływało na prawidłową działalność placówki. Sytuacja zmieniła się 1 października 1958 r., kiedy funkcję bibliotekarza objęła Aleksandra Sikorska. Kierowała biblioteką do 1990 r. i okazała się znakomitym bibliotekarzem. Mimo, że biblioteka w tym czasie była wielokrotnie przenoszona w inne miejsca nie poddawała się i z uporem realizowała wysoki poziom działalności. W 1989 r. biblioteka otrzymała lokal bardzo dobrze przystosowany na ten cel. W 1990 r Aleksandra Sikorska przeszła na emeryturę.

 


Źródło:

Sikorska I., Gminna Biblioteka Publiczna w Osięcinach w roku bieżącym obchodzi jubileusz 55–lecia swojego istnienia, “Powiatowe ABC, Gazeta Powiatu Radziejowskiego”, Nr 9/25 (Rok III), wrzesień 2003, s. 6.

 


Jan Cybertowicz

Skip to content