Gmina Osięciny

Gmina zlokalizowana jest przy trakcie łączącym Brześć Kujawski i Radziejów – dwa ośrodki w obrębie Kujaw odgrywające istotną rolę już od wczesnego średniowiecza sprawia, że historia tych ziem zawsze pozostawała z nimi w bliskim związku. Istotną rolę odgrywała również bliska lokalizacja Włocławka, od XII w. Stolicy biskupstwa.

Charakterystyka Gminy

Obszar gminy Osięciny leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniej części powiatu radziejowskiego. W wewnętrznym podziale administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Osięciny jest jedną z 7 gmin powiatu radziejowskiego.

Wpisani w dzieje Osięcin i okolic

W czasie okupacji hitlerowskiej diecezja włocławska straciła 220 kapłanów tj. ponad 50% duchowieństwa. W tej liczbie znaleźli się dwaj kapłani z Osięcin: ks. proboszcz Wincenty Matuszewski i ks. prefekt Józef Kurzawa. Zamordowani zostali w bestialski sposób w nocy z 23 na 24 maja 1940 r.

KOMUNIKATY

więcej komunikatów »

1962-08-10

Maj 27, 2020

Walne Zgromadzenie Delegatów Spółdzielni Oszczędnościowo Pożyczkowej w Osięcinach w dniu 22 lutego 1962 r. uchwaliło nowy statut, w myśl którego zmieniona została nazwa spółdzielni na Bank Ludowy Spółdzielnia Oszczędnościowo – Pożyczkowa w Osięcinach. Podstawę zmiany statutu stanowiła uchwała Rady i Zarządu Związku Spółdzielni Oszczędnościowo – Pożyczkowych z dnia 3 lutego 1962 r. Terenem działalności Banku Ludowego w Osięcinach były gromady: Osięciny i Kościelna Wieś oraz wsie: Samszyce, Powałkowice, Sadłużek, Torzewo i Borucin kol. z gromady Witowo. W Sądzie Powiatowym we Włocławku Wydział IV Ksiąg Publicznych jako Sądzie Rejestrowym zmiana nazwy została zarejestrowana 10 sierpnia 1962 r.

 

Źródło:

xxx – Materiały archiwalne Banku Spółdzielczego w Osięcinach.

 

Jan Cybertowicz

Skip to content