Gmina Osięciny

Gmina zlokalizowana jest przy trakcie łączącym Brześć Kujawski i Radziejów – dwa ośrodki w obrębie Kujaw odgrywające istotną rolę już od wczesnego średniowiecza sprawia, że historia tych ziem zawsze pozostawała z nimi w bliskim związku. Istotną rolę odgrywała również bliska lokalizacja Włocławka, od XII w. Stolicy biskupstwa.

Charakterystyka Gminy

Obszar gminy Osięciny leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniej części powiatu radziejowskiego. W wewnętrznym podziale administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Osięciny jest jedną z 7 gmin powiatu radziejowskiego.

Wpisani w dzieje Osięcin i okolic

W czasie okupacji hitlerowskiej diecezja włocławska straciła 220 kapłanów tj. ponad 50% duchowieństwa. W tej liczbie znaleźli się dwaj kapłani z Osięcin: ks. proboszcz Wincenty Matuszewski i ks. prefekt Józef Kurzawa. Zamordowani zostali w bestialski sposób w nocy z 23 na 24 maja 1940 r.

KOMUNIKATY

więcej komunikatów »

1972-11-07

Maj 27, 2020

W dniu 7 listopada 1972 r. odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej Gminnej Spółdzielni “Samopomoc Chłopska” w Osięcinach, na którym powołano nowy zarząd GS w składzie:

1. Edward Tadeusz Wyrzykowski – prezes Zarządu,

2. Józef Banaszkiewicz – wiceprezes ds. obrotu rolnego,

3. Roman Marynowski – wiceprezes ds. zaopatrzenia.

Zarząd w powyższym składzie został zarejestrowany w Sądzie Okręgowym we Włocławku w dniu 10 lutego 1973 r. i działał do 29 grudnia 1975 r.

Z dniem 1 stycznia 1972 r. Gminna Spółdzielnia przejęła od Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Osięcinach Młyn nr 1 przy ul Kościuszki. W tym roku została również ogrodzona cała Baza nr 2 (Osięciny – Krzyżówki). Wykonawcą była własna Ekipa Remontowo Budowlana.

 


Źródło:

xxx – Materiały archiwalne i bieżąca dokumentacja Spółdzielni “Jutrzenka”.

xxx – Zdjęcie ze zbiorów archiwalnych Jana Cybertowicza.

 

Jan Cybertowicz

 

 


Opis fotografii:
1. Roman Marynowski – wiceprezes ds. zaopatrzenia Gminnej Spółdzielni “Samopomoc Chłopska” w Osięcinach powołany na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 7 listopada 1972 r.Skip to content