Gmina Osięciny

Gmina zlokalizowana jest przy trakcie łączącym Brześć Kujawski i Radziejów – dwa ośrodki w obrębie Kujaw odgrywające istotną rolę już od wczesnego średniowiecza sprawia, że historia tych ziem zawsze pozostawała z nimi w bliskim związku. Istotną rolę odgrywała również bliska lokalizacja Włocławka, od XII w. Stolicy biskupstwa.

Charakterystyka Gminy

Obszar gminy Osięciny leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniej części powiatu radziejowskiego. W wewnętrznym podziale administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Osięciny jest jedną z 7 gmin powiatu radziejowskiego.

Wpisani w dzieje Osięcin i okolic

W czasie okupacji hitlerowskiej diecezja włocławska straciła 220 kapłanów tj. ponad 50% duchowieństwa. W tej liczbie znaleźli się dwaj kapłani z Osięcin: ks. proboszcz Wincenty Matuszewski i ks. prefekt Józef Kurzawa. Zamordowani zostali w bestialski sposób w nocy z 23 na 24 maja 1940 r.

KOMUNIKATY

Ważna Informacja !

W dniu 30 marca 2024r. (sobota) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Stacja PKP będzie nieczynny.

więcej komunikatów »

1974-09-08

Maj 27, 2020

W roku 1974 Gmina Osięciny zajęła pierwsze miejsce we współzawodnictwie gmin w okresie żniw i otrzymała tytuł gminy wzorcowej. Z tego powodu w niedzielę dnia 8 września 1974 r. odbyły się w Osięcinach powiatowe dożynki połączone z dożynkami gminnymi. Gmina Osięciny podczas uroczystości dożynkowych otrzymała puchar ufundowany przez Urząd Powiatowy w Radziejowie oraz nagrodę pieniężną. W czasie uroczystości czynna była wystawa obrazująca osiągnięcia rolników powiatu radziejowskiego oraz osiągnięcia Kół Gospodyń Wiejskich. Gminy wchodzące w skład powiatu radziejowskiego zaprezentowały swój dorobek w zakresie sztuki ludowej i kulturalnej. W części artystycznej wystąpił zespół muzyczny działający przy Technikum Mechanicznym w Radziejowie oraz zespół muzyczny Gminnego Ośrodka Kultury w Osięcinach. W części wieńcowej z okolicznościowymi programami wystąpiły członkinie Kół Gospodyń Wiejskich. Odbył się również pokaz mody jesienno-zimowej zorganizowany przez Gminną Spółdzielnię „Samopomoc Chłopską” w Osięcinach oraz rozgrywki sportowe. Starostami dożynek byli: Danuta Serdak z Płowiec i Florian Lewandowski z Woli Skarbkowej, Dożynki zakończyła zabawa ludowa.

 

Źródła:

xxx – Gazeta Kujawska z dnia 6 września 1974 r.

xxx – J. Cybertowicz, J. Kołtuniak,  Z dziejów Osięcin i okolic, Osięciny – Włocławek 2006

 

Jan Cybertowicz

Skip to content