Gmina Osięciny

Gmina zlokalizowana jest przy trakcie łączącym Brześć Kujawski i Radziejów – dwa ośrodki w obrębie Kujaw odgrywające istotną rolę już od wczesnego średniowiecza sprawia, że historia tych ziem zawsze pozostawała z nimi w bliskim związku. Istotną rolę odgrywała również bliska lokalizacja Włocławka, od XII w. Stolicy biskupstwa.

Charakterystyka Gminy

Obszar gminy Osięciny leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniej części powiatu radziejowskiego. W wewnętrznym podziale administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Osięciny jest jedną z 7 gmin powiatu radziejowskiego.

Wpisani w dzieje Osięcin i okolic

W czasie okupacji hitlerowskiej diecezja włocławska straciła 220 kapłanów tj. ponad 50% duchowieństwa. W tej liczbie znaleźli się dwaj kapłani z Osięcin: ks. proboszcz Wincenty Matuszewski i ks. prefekt Józef Kurzawa. Zamordowani zostali w bestialski sposób w nocy z 23 na 24 maja 1940 r.

KOMUNIKATY

więcej komunikatów »

1977-07-16

Maj 27, 2020

Uchwałą Rady Nadzorczej Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Osięcinach z dnia 29 czerwca 1977 r. ze stanowiska prezesa zarządu został odwołany Edward Wyrzkowski a na jego miejsce Uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 8 lipca 1977 r. powołano Karola Pawlaka. Nowy zarząd Gminnej Spółdzielni w składzie:

1. Karol Pawlak                – prezes zarządu

2. Józef Banaszkiewicz     – wiceprezes ds. handlu i gastronomii

3. Julian Patyk                  – wiceprezes ds. obrotu rolnego

Sąd Okręgowy we Włocławku zarejestrował 16 lipca 1977 r.

W 1977 r. oprócz swojej zasadniczej działalności Gminna Spółdzielnia prowadziła 6 Klubów Rolnika w: Kościelnej Wsi, Pilichowie, Borucinku, Bilnie, Zagajewiach i w Witowie. Kluby Rolnika prowadziły przede wszystkim działalność kulturalno oświatową oraz niewielką działalność handlową. W Klubach urządzane były dyskoteki młodzieżowe oraz wieczorki taneczne dla ludzi starszych, olimpiady i turnieje, wystawy rysunków dziecięcych i książek rolniczych. Można było korzystać z prasy. Wszystkie  Kluby wyposażone były w radia, adaptery, magnetofony i telewizory.

 

Źródła:

xxx – Materiały archiwalne i bieżąca dokumentacja Spółdzielni „Jutrzenka”.

xxx – Jan Cybertowicz, 90 lat Spółdzielni „Jutrzenka” w Osięcinach, Opracowanie niepublikowane.

xxx – Zdjęcia ze zbiorów archiwalnych Jana Cybertowicza.

 

Jan Cybertowicz

 

Opis fotografii:

01.     Karol Pawlak – prezes zarządu Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Osięcinach zarejestrowanego w Sądzie Okręgowym we Włocławku w dniu  16 lipca 1977 r.

Skip to content