Gmina Osięciny

Gmina zlokalizowana jest przy trakcie łączącym Brześć Kujawski i Radziejów – dwa ośrodki w obrębie Kujaw odgrywające istotną rolę już od wczesnego średniowiecza sprawia, że historia tych ziem zawsze pozostawała z nimi w bliskim związku. Istotną rolę odgrywała również bliska lokalizacja Włocławka, od XII w. Stolicy biskupstwa.

Charakterystyka Gminy

Obszar gminy Osięciny leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniej części powiatu radziejowskiego. W wewnętrznym podziale administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Osięciny jest jedną z 7 gmin powiatu radziejowskiego.

Wpisani w dzieje Osięcin i okolic

W czasie okupacji hitlerowskiej diecezja włocławska straciła 220 kapłanów tj. ponad 50% duchowieństwa. W tej liczbie znaleźli się dwaj kapłani z Osięcin: ks. proboszcz Wincenty Matuszewski i ks. prefekt Józef Kurzawa. Zamordowani zostali w bestialski sposób w nocy z 23 na 24 maja 1940 r.

KOMUNIKATY

Ważna Informacja !

W dniu 30 marca 2024r. (sobota) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Stacja PKP będzie nieczynny.

więcej komunikatów »

1990-05-27

Maj 27, 2020

Po przełomie politycznym i gospodarczym w1989 r. w dniu 27 maja 1990 r. odbyły się pierwsze demokratyczne wybory do samorządów terytorialnych. W wyniku tych wyborów do Rady Gminy Osięciny zostali wybrani radni:

1.


Kazimierz Bartczak
Krotoszyn


2.


Karol Bretes
Ujma Mała


3.


Andrzej Chełminiak
Osięciny


4.


Roman Chenc
Osięciny


5.


Ryszard Ciesielski
Kościelna Wieś


6.


Stanisław Dybowski
Zielińsk


7.


Jerzy Izydorski
Osięciny


8.


Janusz Jakubowski
Zagajewice


9.


Kazimierz Kujawa
Pocierzyn


10.


Wacław Kubiak
Borucinek


11.


Dionizy Małkowski
Latkowo


12.


Stefan Mierzejewski
Borucin


13.


Wiesław Olczak
Szalonki


14.


Zenon Paliwoda
Osięciny


15.


Andrzej Paradny
Osięciny


16.


Andrzej Skroś
Osięciny


17.


Stanisław Sobczyński
Bełszewo


18.


Janusz Zaremba
Wola Skarbkowa


19.


Józef Zawidzki
Osłonki


20.


Krzysztof Żurański
Samszyce


Po ukonstytuowaniu się Rady przewodniczącym Rady Gminy został Janusz Zaremba a zastępcą przewodniczącego Zenon Paliwoda. Wójtem został Jerzy Izydorski a zastępcą Wójta Krzysztof Żurański. W skład Zarządu Gminy weszli: Jerzy Izydorski – wójt, jako przewodniczący Zarządu, Krzysztof Żurański – zastępca wójta, jako zastępca przewodniczącego oraz radni jako członkowie Zarządu: Janusz Zaremba – przewodniczący Rady, Stanisław Dybowski, Karol Bretes, Andrzej Chełminiak i Stanisław Sobczyński. Około roku po wyborach zmarł radny Wacław Kubiak z Borucinka. W wyborach uzupełniających do składu Rady doszedł Jerzy Bykowski z Borucinka.  

 

Źródło:

xxx – Bieżąca dokumentacja Urzędu Gminy Osięciny.

 

Jan Cybertowicz

 

Opis fofografii:

01.  Rada Gminy Osięciny – I kadencja od 27 maja 1990 r. Stoją od lewej: 1. Janusz Zaremba, 2. Dionizy Małkowski, 3. Stanisław Dybowski, 4. Marianna Kurowska, 5. Andrzej Skroś, 6. Zenon Paliwowa, 7. Ryszard Ciesielski, 8. Jerzy Izydorski, 9. Krzysztof Żurański, 10. Andrzej Chełminiak, 11. Stefan Mierzejewski, 12. Karol Bretes, 13. Wiesław Olczak, 14. Janusz Jakubowski, 15. Jerzy Bykowski, 16. Kazimierz Bartczak, 17. Józef Zawidzki, 18. Stanisław Sobczyński. Fot. ze zbiorów Urzędu Gminy Osięciny.

 


 

Skip to content