Gmina Osięciny

Gmina zlokalizowana jest przy trakcie łączącym Brześć Kujawski i Radziejów – dwa ośrodki w obrębie Kujaw odgrywające istotną rolę już od wczesnego średniowiecza sprawia, że historia tych ziem zawsze pozostawała z nimi w bliskim związku. Istotną rolę odgrywała również bliska lokalizacja Włocławka, od XII w. Stolicy biskupstwa.

Charakterystyka Gminy

Obszar gminy Osięciny leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniej części powiatu radziejowskiego. W wewnętrznym podziale administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Osięciny jest jedną z 7 gmin powiatu radziejowskiego.

Wpisani w dzieje Osięcin i okolic

W czasie okupacji hitlerowskiej diecezja włocławska straciła 220 kapłanów tj. ponad 50% duchowieństwa. W tej liczbie znaleźli się dwaj kapłani z Osięcin: ks. proboszcz Wincenty Matuszewski i ks. prefekt Józef Kurzawa. Zamordowani zostali w bestialski sposób w nocy z 23 na 24 maja 1940 r.

KOMUNIKATY

Ważna Informacja !

W dniu 30 marca 2024r. (sobota) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Stacja PKP będzie nieczynny.

więcej komunikatów »

1992-11-26

Maj 27, 2020

Towarzystwo Miłośników Osięcin jest kontynuacją Towarzystwa Kulturalnego Osięcin, które powstało w marcu 1981 r. Towarzystwo Kulturalne Osięcin po krótkim okresie zaprzestało działalności. Kilka lat później ówczesny dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Władysław Lewandowski zorganizował cykl wykładów mgra Antoniego Szymkowskiego na temat “Historia sztuki” pod patronatem Towarzystwa Kulturalnego Osięcin, które pomyłkowo nazywano jako Towarzystwo Miłośników Osięcin. Pierwsze spotkanie z mgr Antonim Szymkowskim odbyło się 7 października 1987 r. Wykłady na temat sztuki zyskały dużą popularność i trwały kilka lat. W dniu 26 listopada 1992 r. na bazie uczestników tych spotkań kierownik Gminnego Ośrodka Kultury Małgorzata Woźniak zorganizowała zebranie reaktywujące Towarzystwo Miłośników Osięcin. Pierwszym prezesem TMO został wybrany Bogdan Karpiński.

 


Źródło:

xxx – Dokumentacja Towarzystwa Miłośników Osięcin.

 Jan Cybertowicz

Skip to content