Gmina Osięciny

Gmina zlokalizowana jest przy trakcie łączącym Brześć Kujawski i Radziejów – dwa ośrodki w obrębie Kujaw odgrywające istotną rolę już od wczesnego średniowiecza sprawia, że historia tych ziem zawsze pozostawała z nimi w bliskim związku. Istotną rolę odgrywała również bliska lokalizacja Włocławka, od XII w. Stolicy biskupstwa.

Charakterystyka Gminy

Obszar gminy Osięciny leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniej części powiatu radziejowskiego. W wewnętrznym podziale administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Osięciny jest jedną z 7 gmin powiatu radziejowskiego.

Wpisani w dzieje Osięcin i okolic

W czasie okupacji hitlerowskiej diecezja włocławska straciła 220 kapłanów tj. ponad 50% duchowieństwa. W tej liczbie znaleźli się dwaj kapłani z Osięcin: ks. proboszcz Wincenty Matuszewski i ks. prefekt Józef Kurzawa. Zamordowani zostali w bestialski sposób w nocy z 23 na 24 maja 1940 r.

KOMUNIKATY

więcej komunikatów »

2002-06-18

Maj 27, 2020

W  maju 2001 r. został wmurowany akt erekcyjny w fundament nowego gimnazjum. Projekt zakładał budowę szkoły razem z salą gimnastyczną. W pierwszym etapie zbudowane zostało jednak samo gimnazjum, które do użytku zostało oddane 18 czerwca 2002 r. Obiekt zaprojektowany został przez architekta Iwonę Zyman Frydryszak reprezentującą T.D.I. ENGINEERING Bydgoszcz, a wykonany przez Z.B.H. „MIGBUD” z Lipna pod kierownictwem współwłaściciela Grzegorza Ziemińskiego. Podczas uroczystości otwarcia odbyło się również odsłonięcie tablicy pamiątkowej oraz nadanie Publicznemu Gimnazjum w Osięcinach imienia Ziemi Kujawskiej. W uroczystości wzięli m.in. udział: Wicekurator Kujawsko-Pomorski Andrzej Gralak, starszy wizytator Kuratorium Oświaty Marianna Bielenichin, biskup Czesław Andrzejewski, który dokonał poświęcenia nowego budynku i władze samorządowe. W dniu 1 września 2002 r. rozpoczęła się nauka w nowej szkole, w której jest 15 pomieszczeń dydaktycznych, sala komputerowa, aula, szatnia dla dziewcząt i chłopców z osobistymi szafkami, biblioteka z czytelnią oraz pomieszczenia jadalni i kuchni. Jest to bez wątpienia najpiękniejszy obiekt gimnazjum w powiecie radziejowskiim.

 

Źródła:

xxx – Dokumentacja z otwarcia szkoły w dniu 18.06.2002 r. (kserokopie w posiadaniu autora).

xxx – Informacja Wiesławy Klajn dyrektora Publicznego Gimnazjum w Osięcinach spisana w dniu 31 grudnia 2005 r., (w posiadaniu autora).

xxx – Informacja o oświacie w Gminie Osięciny od 1985 r. sporządzona przez Danielę Sikorską. Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Osięcinach.

 

Jan Cybertowicz

Skip to content