Gmina Osięciny

Gmina zlokalizowana jest przy trakcie łączącym Brześć Kujawski i Radziejów – dwa ośrodki w obrębie Kujaw odgrywające istotną rolę już od wczesnego średniowiecza sprawia, że historia tych ziem zawsze pozostawała z nimi w bliskim związku. Istotną rolę odgrywała również bliska lokalizacja Włocławka, od XII w. Stolicy biskupstwa.

Charakterystyka Gminy

Obszar gminy Osięciny leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniej części powiatu radziejowskiego. W wewnętrznym podziale administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Osięciny jest jedną z 7 gmin powiatu radziejowskiego.

Wpisani w dzieje Osięcin i okolic

W czasie okupacji hitlerowskiej diecezja włocławska straciła 220 kapłanów tj. ponad 50% duchowieństwa. W tej liczbie znaleźli się dwaj kapłani z Osięcin: ks. proboszcz Wincenty Matuszewski i ks. prefekt Józef Kurzawa. Zamordowani zostali w bestialski sposób w nocy z 23 na 24 maja 1940 r.

KOMUNIKATY

Ważna Informacja !

W dniu 30 marca 2024r. (sobota) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Stacja PKP będzie nieczynny.

więcej komunikatów »

2005-10-18

Maj 27, 2020

W dniu 18 października 2005 r. komisja w składzie:

1. Jerzy Izydorski – Wójt Gminy Osięciny,

2. Janusz Cieślewicz – Inspektor Nadzoru,

3. Anna Stelęgowska – Pracownik Urzędu Gminy,

dokonała odbioru podbudowanych (utwardzonych) kruszywem wapiennym dróg gruntowych w Gminie Osięciny:

– Witoldowo – Krotoszyn – dł. 1,000 km.

– Żakowice – Borucinek – dł. 1,000 km.

– Bartłomiejowice – Wola Skarbkowa – dł. 0,620 km.

– Krotoszyn – Krotoszyn I – dł. 1,200 km.

– Pułkownikowo – Bartłomiejowice – dł. 1,600 km.

– Kościelna Wieś – Kościelna Wieś – dł. 0,300 km.

Wykonawca: Roboty zostały wykonane sposobem gospodarczym przez pracowników Urzędu Gminy w Osięcinach.

 


Źródło:

xxx – Informacja Anny Ochocińskiej z Urzędu Gminy w Osięcinach z dnia 8 czerwca 2009 r. (w posiadaniu autora).

 

Jan Cybertowicz

Skip to content